Modernizacja oczyszczalni ścieków

Autor: 
inf. D. Jakubowski
oczyszczalnia.jpg

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową części osadowej, remont istniejącej sieci kanalizacyjnej na długości 1,2 km oraz budowa nowej sieci kanalizacji w relonie ul. Zajęczej do długości 1,7 km – to inwestycje, które zrealizują Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. do połowy 2019 r.
Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. otrzymały środki na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka”. 6 października prezes spółki Waldemar Bicz w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał umowę o dofinansowanie projektu do kwoty 9 603 852,76 zł, przy planowanym całkowitym koszcie realizacji wynoszącym 18 690 055,50 zł brutto. Pieniądze zostały pozyskane przez spółkę w konkursie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, ogłoszonym jeszcze w zeszłym roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu, w ter-minie do 30.06.2019 r., zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków wraz z rozbudową części osadowej oraz wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej do łącznej długości około 1,7 km w rejonie ul. Zajęczej, a także 1,2 km istniejącej sieci kanalizacyjnej zostanie poddane renowacji metodami bezwykopowymi.

Wydania: