Radkowski Rynek zmienia oblicze

Autor: 
inf. M. Matusz
GP_rynek1.jpg

Pod koniec sierpnia br. rozpoczęły się roboty związane z przebudową kolejnej części rynku. Tym razem jest to teren przylegający do ratusza, na którym znajdują się: „Obelisk Przeszłości 1870-1945”, fontanna i in.
W ramach tego zadania, którego realizacja przewidziana jest do października br., zdjęta zostanie stara, kamienista nawierzchnia i wykonana nowa z płyt kamiennych wypełnionych brukiem pol-nym (tzw. szachownica). Będą też nowe nasadzenia – klomby w czterech rogach placu. Przebudowa tej części rynku koresponduje z tą, wykonaną w ubiegłym roku w okolicy Kolumny Maryjnej.
Całe zadanie jest realizowane ze środków własnych Gminy Radków.
Rozpoczęta inwestycja nie obejmuje modernizacji fontanny. To zadanie wykonywane jest osobno; koncepcja jej modernizacji jest już zatwierdzona przez Konserwatora Zabytków, a teraz zlecone zostało wykonanie projektu budowlanego. Na dotychczasowym miejscu pozostanie również „Obelisk Przeszłości 1870-1945”, mimo że jest zgoda Konserwatora Zabytków na przeniesienie go w inne miejsce. Prace nie obejmują też części jezdnej z nawierzchnią asfaltową, przylegającą do sklepu ABC. To będzie oddzielne zadanie, wykonane w innym terminie.

Wydania: