"Czepkowanie" w WSM w Kłodzku

Autor: 
Zespół Redakcyjny www.wsm.klodzko.pl
med1.jpg

W dniu 13 maja, w Auli im. Arnoszta z Pardubic LO w Kłodzku, odbyła się niecodzienna uroczystość „czepkowania” studentek I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku. Jak obliczono ostatnie „czepkowanie” w Kłodzku odbyło ponad 20 lat temu dlatego wszyscy zgromadzeni mieli poczucie tej jakże ważnej dla regionu i uczelni uroczystości.
Tradycje funkcjonowania szkoły pielęgniarskiej w Kłodzku były od lat, początkowo pielęgniarki kształcono w Liceum Medycznym, a następnie w Medycznym Studium Zawodowym Wydziału Pielęgniarstwa. Po wdrożeniu w Polsce tzw. „procesu bolońskiego” zmienił się w Polsce system kształcenia zawodowego i obecnie pielęgniarki kształci się już tylko na poziomie studiów licencjackich i magisterskich. Pielęgniarstwo jako zawód zaufania publicznego, jest jednym z zawodów, które ma swoje wieloletnie tradycje. Jedną z takich pięknych tradycji jest założenie po raz pierwszy czepka pielęgniarskiego tzw. „czepkowanie”. Współcześnie czepek pozostał praktycznie symbolem pielęgniarki, ponieważ dzisiaj przedstawiciele tego zawodu w pracy noszą znaczki symbolizujące czepki, a czepki pielęgniarskie są zakładane tylko podczas wyjątkowych uroczystości. Dlatego w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku, pozostając wiernymi tradycji tego zawodu, zorganizowano uroczyste „czepkowanie”, które jest symbolem włączenia studentek pielęgniarstwa w arkana zawodu pielęgniarki.
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku, jako niepubliczna uczelnia wyższa, funkcjonuje od ubiegłego roku i kształci na poziomie studiów licencjackich m.in. na kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne. Współcześnie zawód pielęgniarki powoli staje się zawodem z jednej strony coraz bardziej deficytowym ze względu na fakt, iż ubywa osób, które wykonują ten zawód, a z drugiej strony osoby kończące studia pielęgniarskie praktycznie wszędzie znajdują zatrudnienie zarówno w kraju jak i za granicą (dyplomy ukończenia studiów są uznawane we wszystkich krajach UE), co jest niezaprzeczalnym atutem ukończenia takiego kierunku studiów. Jak podają szacunkowe statystyki, w najbliższych latach osoby posiadające dyplom pielęgniarski będą jedną z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych na rynku pracy. Utworzenie takiego kierunku studiów powinno przyczynić się do zabezpieczenia rynku pracy regionu powiatu kłodzkiego w osoby wykonujące zawód pielęgniarki, a tym samym funkcjonowanie tak licznych w naszym regionie podmiotów medycznych, szpitali, sanatoriów, uzdrowisk itp. zatrudniających pielęgniarki.
Na uroczystość „czepkowania” do Kłodzka przybyło wielu znakomitych gości, rodziny i znajomi studentek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządu wojewódzkiego, powiatu kłodzkiego, miasta oraz gmin, kadra dydaktyczna uczelni, a także liczni przedstawiciele firm i instytucji związanych z ochroną zdrowia. Specjalnymi gośćmi były:
- pani Maria Pałeczka – przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu;
- pani Małgorzata Janiak – wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, pełniąca funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii w Kłodzku;
- pani Elżbieta Bujak-Rogala – przewodnicząca Komisji Kształcenia przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, pełniąca funkcję Przełożonej Pielęgniarek w „Zespole Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.
Symbolicznego „czepkowania” studentek dokonały pani Małgorzata Janiak oraz pani Elżbieta Bujak-Rogala. Studentki złożyły uroczyste ślubowanie oraz zaśpiewały hymn pielęgniarski.
Specjalne życzenia złożyła studentkom pani Maria Pałeczka wyjaśniając rolę jaką pełnią Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w przyszłej pracy zawodowej. Pani Teresa Lewicka – dyrektor byłego i jedynego Liceum Medycznego w powiecie kłodzkim przedstawiła jego historię i wieloletnią tradycję. Emocje były ogromne, wszyscy zgromadzeni mieli świadomość niecodzienności tej chwili, ponieważ taka uroczystość dla pielęgniarek odbywa się raz w życiu, a symbolicznym „czepkowaniem” zostało „przypieczętowane” dalsze kształcenie w zawodzie pielęgniarki. Wszyscy przybyli na tę uroczystość składali studentkom piękne życzenia, listy gratulacyjne oraz drobne upominki upamiętniające to wydarzenie.
Po uroczystości „czepkowania” odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Konsultacyjnej Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z udziałem zaproszonych gości, podczas której omówione zostały główne kierunki i cele działalności uczelni.

Wydania: