Powiat Kłodzki administruje 700 km siecią dróg powiatowych

Autor: 
inf. M. Zilbert
droga1.jpg
krosnowice (1).jpg

To najwięcej w całym województwie dolnośląskim.
W 2015 roku łączny koszt wszystkich inwestycji drogowych Powiatu Kłodzkiego wyniósł prawie 13 mln zł (12 962 497 zł), w tym ze źródeł zewnętrznych pozyskane zostało prawie 9 mln (8 850 389 zł).
Za te pieniądze zrealizowano 54 zadania inwestycyjne, których celem była poprawa stanu technicznego dróg powiatowych, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.
W tegorocznym budżecie na drogowe inwestycje Powiat Kłodzki ma zabezpieczone prawie 5,5 mln zł (to niemal 1,5 mln zł więcej niż w roku 2015), a ich ogólny koszt w 2016 roku może osiągnąć sumę ponad 26 mln zł!
Część zaplanowanych zadań można będzie zacząć, jak tylko zostaną rozstrzygnięte przetargi, ale przy tych największych inwestycjach wszystko zależy od uzyskanego od rządu i z funduszy unijnych dofinansowania.
Przy większości inwestycji realizowanych z dofinansowaniem ze „schetynówek”, „popowodziówek” czy innych programów współuczestniczyły wraz z powiatem gminy, na terenie których znajdują się remontowane drogi.
Burmistrzowie i wójtowie dostrzegają realne korzyści z wprowadzenia ułatwień komunikacyjnych na terenie swoich gmin. Z jednej strony bezpośrednio poprawia się dzięki temu bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, a z drugiej – zwiększają się możliwości przyciągnięcia nowych inwestorów.
Największe inwestycje drogowe powiatu w 2015 roku:
1.Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec – Bożków – Gorzuchów – 2 828 492 zł
(zakres robót: odbudowa nawierzchni drogi na długości 3,911 km wraz z odbudową odwodnienia drogi, zjazdów, poboczy, murów oporowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu)
2.Odbudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka – Długopole Dolne – Długopole-Zdrój – Długopole Górne – Roztoki – 1 363 926 zł
(zakres robót: odbudowa nawierzchni drogi na długości 2,430 km wraz z odbudową odwodnienia drogi, zjazdów, poboczy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu)
3.Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D – od drogi wojewódzkiej 392 – Konradów – Marcinków – Kamienna – 1 208 233 zł
(zakres robót: odbudowa nawierzchni drogi na długości 2,500 km wraz z odbudową odwodnienia drogi, zjazdów, poboczy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu)
4.Odbudowa drogi powiatowej nr 3337D Nowa Ruda – Bieganów – Ścinawka Górna – 810 309 zł
(zakres robót: odbudowa nawierzchni drogi na długości 2,700 km wraz z odbudową odwodnienia drogi, zjazdów, poboczy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu)
5. Odbudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice – Poniatów – Niemojów – Lesica – Międzylesie – 650 489 zł
(zakres robót: odbudowa nawierzchni drogi na długości 1,400 km wraz z odbudową odwodnienia drogi, zjazdów, poboczy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu)
6.Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Kościuszki w Kłodzku – 597 138 zł (zakres robót: przebudowa urządzeń odwodnieniowych (kanały deszczowe, korytka betonowe, przykanaliki, studzienki), czyszczenie i remont kamiennych okładzin elewacyjnych, częściowe wykonanie nowej posadzki z płyt granitowych, przebudowa schodów z okładziny kamiennej, przebudowa ściany czołowej od strony rzeki, remont dylatacji konstrukcji mostowej, wymiana tynków na ścianach i sufitach, czyszczenie i malowanie balustrad stalowych w obrębie całego obiektu mostowego, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, naprawa gablot reklamowych (montaż szyb pancernych, wymiana zamknięć, malowanie), wykonanie monitoringu przejścia podziemnego)
7.Odbudowa drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice – 561 391 zł
(zakres robót: odbudowa nawierzchni drogi na długości 0,870 km wraz
z odbudową odwodnienia drogi, zjazdów, poboczy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu)
8.Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa – Nowa Morawa – Bolesławów – Stronie Śląskie - 332 899 zł
(zakres robót: odbudowa nawierzchni drogi na długości 0,827 km wraz
z odbudową odwodnienia drogi, zjazdów, poboczy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu).

Wydania: