50 lat twórczych w Kłodzku Marii Dzierżyńskiej

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń

16 lutego 2016 r. gościem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku – w ramach cyklu 70. JUBILEUSZ OKIEM kłodzkiej BIBLIOTEKI – była Maria Dzierżyńska – historyk sztuki, była wieloletnia dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych w Kłodzku, fotografik, autorka wielu wystaw autorskich, publicystka, krytyk sztuki współczesnej. Pani Maja zamieszkała w Kłodzku 50 lat temu, cały ten czas pracując na rzecz naszego miasta, najpierw w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, a następnie w Biurze Wystaw Artystycznych. Poczynając od drugiej połowy lat 60. XX w. uczestniczy twórczo w życiu kulturalnym Kłodzka, działając w Klubie Literackim, Klubie Fotograficznym, prezentując na wystawach własne prace fotograficzne i akwarele, opiniując współczesną twórczość artystów Ziemi Kłodzkiej (m.in. prezentacje w ramach Salonów Sztuki) oraz publikując artykuły o sztuce oraz wspomnieniowe na temat kultury Kłodzka.
Spotkanie w Bibliotece miało przypomnieć czas pracy w kłodzkich placówkach kulturalnych, autorską twórczość artystyczną, a także kontakty z Edwardem Stachurą. Ten ostatni temat zdominował interesujące spotkanie. Pani Maja odczytała listy, jakie otrzymała od Stachury, którego poznała w latach siedemdziesiątych, zapraszając go na spotkanie autorskie do Kłodzka. Listy, pełne ciepła i dużego zaangażowania losami adresatki, opublikowane zostały w miesięczniku „Twórczość”. Ten bardzo interesujący wątek relacji między panią Marią
a Edwardem Stachurą, mógłby rozpocząć cykl kolejnych spotkań pod hasłem „Listy do Marii”, bo przecież przy tak bogatych kontaktach z artystami prywatne Jej archiwum zapewne kryje jeszcze niejedną niespodziankę.

Wydania: