Lądecka terenoterapia czyli atrakcje na szlakach turystycznych - Pomnik psa

Autor: 
M. Bednarek
Pomnik psa.jpg

Wiele się mówi, że ruch to jedna z najlepszych metod utrzymania zdrowia a i powrotu do tego, jakże pożądanego stanu. Jako metoda kuracyjna ruch pojawił się w lądeckim uzdrowisku w drugiej połowie dziewiętnastego wieku w postaci terenoterapii.
Dr Karol Wehse, lekarz zdrojowy i długoletni burmistrz miasta w roku 1886 wprowadził tę metodę w Lądku-Zdroju argumentując: „Skoro w różnych uzdrowiskach, od ubiegłego roku, zaczęto stosować metodę kuracyjną profesora Oertel‘a z Monachium, skuteczną przeciw chorobowym zmianom czynności serca i krążenia krwi, przeciw otyłości i in., uznano za naczelne zadanie dla Lądka wprowadzenie tej metody, by nie pozostać w tyle za postępem czasu. Tu bowiem istnieją wszelkie warunki dla podobnego uz-drowiska zwanego Uz-drowiskiem Terenowym”.
Na stokach Trojaka wytyczono kilkanaście tras, którymi spacery zalecano kuracjuszom w zależności od ich stanu zdrowia i wieku. Obok ruchu, ważnym aspektem było też „wdychanie balsamicznych świerkowych wyziewów”, o czym pisał inny lekarz lądecki, dr Aleksander Ostrowicz.
Dzisiaj, możemy wybierać spośród wielu tras turystycznych wybiegających z miasta i wiodących wokół niego – to trasy spacerowe, kuracyjne, wędrówkowe. Jedna z nich, oznakowana jako wędrówkowa nr 1 zaprowadzi nas przez wieś Lutynia do Skalnego Wąwozu. Został on wyrzeźbiony w gnejsach gierałtowskich przez wody Lutego Potoku. Na tle stromych skałek zaskakuje wędrowców pomnik...psa. To dwie tablice, jedna z płaskorzeźbą czworonoga i napisem „Dzielnym wiernym psom myśliwskim” i druga z łacińską inskrypcją „Wśród wielu zwierząt najwierniejszy jest pies”. Pomnik powstał z inicjatywy Koła Łowieckiego „Darz Bór”. W dniu jego odsłonięcia 5 grudnia 2009 r., Jerzy Łopacki, myśliwy opowiadał o przyjaźni człowieka i psa, i przysłowiowej wierności tego zwierzęcia. Przypomniał psa Borysa, który stał się inspiracją do uhonorowania wszystkim psów myśliwskich.
Obok, nad Lutym Potokiem znajduje się miejsce wypoczynkowe z zadaszoną wiatą. Doskonałe do wypoczynku i zadumy nad naturą psiej wierności.

Wydania: