40 lat DPS-u w Nowej Rudzie

Autor: 
inf. MZ
dps.jpg

Z okazji jubileuszu w noworudzkim MOK-u spotkali się mieszkańcy, pracownicy i zaproszeni goście, wśród których byli obecni poseł Monika Wielichowska, senator Stanisław Jurcewicz, starosta Maciej Awiżeń, wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, członek Zarządu Powiatu Piotr Marchewka, przewodniczący RPK Dariusz Kłonowski, burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński, Ewa Bombała z Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia, dyrektor PCPR Jacek Kubicki oraz dyrektorzy DPS-ów z powiatu kłodzkiego.
Podczas uroczystości prowadzonej przez dyrektor Emilię Bogusiewicz oraz Bogumiła Zwardonia zaprezentowano film o historii i dniu dzisiejszym Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, goście przekazali serdeczne życzenia i upominki, długoletni pracownicy i najstarsi mieszkańcy DPS-u otrzymali pamiątkowe dyplomy, a na zakończenie tej oficjalnej części imprezy wstąpił Zespół Pieśni i Tańca Nowa Ruda.
A później był jeszcze toast i wspaniały tort.

Wydania: