Uczniowski mini projekt badawczy

Autor: 
Marcin Witkowski, Michał Chreściak
projekt1.jpg

Uczniowski Mini Projekt Badawczy uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej dotyczył innowacyjnego zastosowania w praktyce wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a realizatorem Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
Nad projektem pracowali uczniowie klasy drugiej matematyczno-inforamtycznej, Marcin Witkowski, Michał Chreściak, Hubert Szczypek doświadczeni w tworzeniu projektu z działu elektrotechniki. Projekt obejmował trzy przedmioty: fizykę, biologię oraz chemię. Spośród wielu zgłoszeń z różnych szkół wybrano 12 najlepszych projektów z fizyki z całego Dolnego Śląska, wśród nich projekt uczniów bystrzyckiego ogólniaka. Celem projektu było stworzenie innowacyjnego modelu badawczego i opisanie go w pracy naukowej. Zdecydowali się na działo Gaussa (działo elektromagnetyczne).
Wstępnie projekt wydawał się nie do zrealizowania z powodu braku czasu i potrzebnych dokumentów, ale udało się dzięki uporowi uczniów oraz wsparciu nauczycieli, p. S. Pierzchały-Ryznar i p. Waldemara Jacuka. Prezentacje miały prostą formę: 10 min pozwalających opowiedzieć o projekcie oraz odpowiedzi na pytania jury i publiczności. Jury składało się z Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Przedstawiciela Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz trzech ekspertów z dziedziny fizyki. Projekt wzbudził duże zainteresowanie w kręgu innych uczestników programu Uczniowskiego Mini Projektu Badawczego z powodu jego rozmiarów i innowacyjności w porównaniu do innych przedstawionych konstrukcji. Ostatecznie uczniowie zajęli 6 miejsce.

Wydania: