Sołectwa w Gminie Lądek-Zdrój cz. 3 - Trzebieszowice

Autor: 
inf. Sołtys Trzebieszowic
Trzebieszowice-2.jpg

Trzebieszowice (po 1945 Łacko, niem. Kunzendorf an der Biele) – wieś
w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Lądek-Zdrój, leży przy drodze Lądek – Kłodzko, w dolinie Białej Lądeckiej.
W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa wałbrzyskiego. Wieś poniosła poważne straty w powodzi latem 1997 r. Dawna nazwa: Kunzendorf utworzona została zapewne od zdrobniałej formy imienia Konrad i oznaczała wieś Konrada, jej właściciela lub założyciela. Trzebieszowice (Kunzendorf an der Biele), wieś usytuowana przy tak zwanej Drodze Solnej, łączącej Śląsk poprzez Lądek i Kłodzko z Pragą. Jest jedną z najstarszych miejscowości Ziemi Kłodzkiej. Znana jest już w 1269 r. jako Chunchons villa i z tego roku pochodzi zapis o istnieniu we wsi kościoła. Wiadomo, że Trzebieszowice lokowano na prawie niemieckim, ale nie rozstrzygnięte jest, czy na terenie jakiejś starszej wsi, czy też na obszarze lasów, przez które przebiegała Solna Droga z Krakowa na zachód i południe Europy. W najdawniejszych czasach Trzebieszowice (Gross - Kunzendorf) dzieliły się na cztery części: 1.Oberhof - w posiadaniu niejakiego von Montani, 2.Frobelhof - należący do Johan Heinrich von Frobel, 3.Rothen Hof - od 1578 roku własność Christopha von Reichenbach, następnie Adama von Reichenbach, a potem Josepha von Schenkendorf, 4.Steinhof (Kamienny Dwór) – od najdawniejszych czasów należący do rodziny von Reichenbach, piszącej się Reichenbach von der Biele. W części tej znajduje się obecny pałac „Zamek na Skale”. W latach 1832-1834 Ziemię Kłodzką nawiedziła epidemia cholery, która nie ominęła także Trzebieszowic. Jej ofiar, z obawy na rozprzestrzenianie się choroby nie pochowano na przykościelnym cmentarzu. Zorganizowano w tym celu cmentarz na północ od pałacu. Oddalony od wsi, położony wśród pól na rozdrożu, bez śladów grobów, dziś zupełnie zapomniany. Stoi przy nim kamienna figura Św. Jana Nepomucena. Do połowy XIX stulecia Trzebieszowice podzielone były, zgodnie z ilością tutejszych dóbr, na cztery części. Po scaleniu, wieś stała się siedzibą urzędu grodzkiego i urzędu stanu cywilnego. W pierwszej połowie XIX wieku Trzebieszowice składało się z 7 folwarków.
Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są obiekty:
* kościół parafialny pw. św. Andrzeja, z 1813 r., * plebania, z pierwszej poł. XIX w., * zespół dworski „Scheibenhof”,
* dwór z murem oporowym, z 1580 r., XIX-XX w., * zespół budynków folwarcznych, z XVII w., XIX-XX w., * budynek mieszkalno-gospodarczy, z 1687 r., przeb. w drugiej poł. XIX w., * spichrz zbożowy, z 1936 r., * obora ze stodołą, z drugiej poł. XIX w., * obora i mleczarnia, z 1918 r., * zespół pałacowy „Oberhof”, z XVI-XIX w.
W Trzebieszowicach prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna, która powstała 2.09.1945 r. Pierwszymi pojazdami OSP Trzebieszowice były: samochód gaśniczy Lublin, następnie pojazd Żuk. W latach 1998-2006 jednostka wzbogaciła się w dodatkowy sprzęt, który był niezbędny przy prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych. W 2007 r. do oddziału bojowego został wprowadzony pojazd Magirus. Był to samochód ratownictwa technicznego, który za własne pieniądze pochodzące z ekwiwalentu za wyjazdy do zdarzeń przedekretowano na samochód gaśniczy. W lipcu 2008 r. jednostka przejęła od OSP Lądek Zdrój samochód ratownictwa technicznego „Mercedes”. Jednostka od 2007 r. włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Prowadzi działania zmierzające do niesienia pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, mienia ludzi, a także zwierząt i środowiska na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój oraz powiatu kłodzkiego. W swoich szeregach posiada trzech funkcjonariuszy PSP oraz wyszkolonych strażaków po kursach m.in. ratownictwa technicznego, medycznego, ratownictwa wodnego i działań przeciwpowodziowych, dowódców OSP, kierowców i konserwatorów OSP. „Ojcem sukcesu” wybudowania remizy, sprowadzenia pojazdu Magirus oraz podjęcia starań o wprowadzenie jednostki do KSRG był prezes Ryszard Wrona, który zmarł w 2013 r. Obecnie prezesem OSP jest dh Łukasz Wrona, naczelnikiem dh Andrzej Marciniak. W skład zarządu wchodzą druhowie: Zbigniew Osuch, Stanisław Gorajewski, Marek Wrona, Zdzisław Rycaj. Od 2008 r. jednostka współpracuje z SDH Klaszterec n/Orlicą na podstawie podpisanego porozumienia. OSP Trzebieszowice udziela się także w pracach na rzecz Wsi, kościoła parafialnego, Szkoły Podstawowej i hotelu „Zamek na Skale”. Jednostka OSP Trzebieszowice, zajmuje pierwsze miejsca w Gminie Lądek-Zdrój w zawodach sportowo pożarniczych i reprezentuje Gminę na zawodach szczebla powiatowego, zajmując miejsca w pierwszej trójce. Ponadto Drużyna Kobieca zajmuje pierwsze miejsca w zawodach na szczeblu gminnym i powiatowym. We wrześniu 2015 r. przypada 70-lecie Jednostki, w związku z tym będą zorganizowane obchody 70-lecia połączone z Mszą Świętą polową przy remizie strażackiej.
W Trzebieszowicach widoczna i operatywna jest miejscowa Rada Parafialna. Wspólnie z księdzem proboszczem i parafianami obok pracy związanej z renowacją obiektów sakralnych żywo uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym wsi. Jest organizatorem lub współorganizatorem festynów i dożynek parafialnych. Wśród wielu wydarzeń wspomnieć należy o:
* intronizacji figury Matki Boskiej Fatimskiej - 13 sierpnia 2009, * odsłonięciu pomnika Błogosławionego Jana Pawła II - 1 maj 2011, * 7 sierpnia 2011 miało miejsce uroczyste wprowadzenie Relikwii Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II do naszego kościoła, * 30 listopada 2013 - obchody 200lecia kościoła, * 13 października 2014 – uroczyste poświęcenie pomnika Matki Boskiej Fatimskiej. Wszystkie te wydarzenia i uroczystości silnie integrują wiejskie społeczeństwo i wnoszą w życie nowe wartości.
Kolejnym organem prężnie prosperującym w sołectwie Trzebieszowice jest Koło Gospodyń Wiejskich. Zostało założone 15 lutego 2008 r. z inicjatywy kilku kobiet. Przewodniczącą Koła została Beata Solarz i jest nią do dnia dzisiejszego, podobnie jak zastępczyni przewodniczącej Lucyna Rodak. Zebrania odbywały się dzięki gościnności OSP Trzebieszowice w remizie strażackiej. Od 2008 roku została zawarta umowa bezpłatnej dzierżawy na niewielki lokal użytkowy pomiędzy Kołem Gospodyń, a Gminną Spółdzielnią “Samopomoc Chłopska” w Lądku-Zdroju. W 2012 roku zmieniono lokal na większy, na podstawie “umowy użyczenia”. Od września 2008 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebieszowicach jest członkiem Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu i prowadzi swoją działalność w oparciu o przyjęty i zatwierdzony Regulamin Koła. Obecnie do Koła należy 18 członkiń czynnie działających. Działalność KGW służy podtrzymaniu wiekowych tradycji, przekazaniu ich dzieciom i młodzieży. Uroczystości, w których KGW cyklicznie bierze udział to: Spotkania Tradycji Wielkanocnych, Dożynki Gminne, Ludowe Zdroje, Obchody Dnia Patrona Lądka-Zdroju św. Jerzego i inne.
Kolejną chlubą Trzebieszowic jest Ludowy Klub Sportowy Zamek Trzebieszowice. Jest to klub zrzeszający zawodników piłki nożnej mieszkających we wsi Trzebieszowice oraz z miejscowości sąsiednich. W 2014 r. Klub posiadał początkowo dwie drużyny: seniorów (kl. B), trampkarzy (Terenowa Klasa Trampkarzy). Oprócz organizacji meczów LKS Zamek promując zdrowy i aktywny tryb życia zorganizował festyn sportowo-rekreacyjny. Impreza, która odbyła się w lipcu miała na celu promocję sportu oraz aktywnego trybu życia wśród mieszkańców oraz promocję Klubu wśród lokalnej społeczności. Ponadto w 2014 r. Klub po raz pierwszy zorganizował letni obóz dla 28 dzieci.
Dużym sukcesem klubu szczególnie od strony promocyjnej jest utrzymywanie strony internetowej: www.zamek-trzebieszowice.com.pl. Na stronie można znaleźć aktualne informacje na temat klubu, bieżące wyniki, historię klubu, składy drużyn, konkursy dla użytkowników oraz kibiców klubu.
Kolejnym sukcesem promocyjnym klubu oraz Trzebieszowic jest ukazanie się, szóstej już edycji kalendarza klubowego na rok 2015. Na dzień 11.09. 2014r. w Klubie zgłoszone do OZPN Wałbrzych są trzy drużyny: 1.) Seniorzy, którzy grają w klasie B - zawodników zgłoszonych 26, z czego 10 to chłopcy w wieku 16-18 lat. 2.) Juniorzy, którzy grają w Terenowej Klasie Juniorów - zawodników zgłoszonych jest 23 osoby. 3.) Młodzicy, którzy grają w Terenowej Klasie Młodzika – zawodników zgłoszonych jest 19 osób. Do działań klubu należy również: rozwój różnych dyscyplin sportu i turystyki, stałe podnoszenie poziomu sportowego, współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i integracja mieszkańców.
Kolejną organizacją działającą na teranie wsi Trzebieszowice jest Rada Rodziców. Od kilku lat bardzo aktywnie angażuje się w życie szkoły podstawowej. Rodzice są organizatorami dwóch imprez cyklicznych , „Święta Truskawki” i „Karnawałowego Balu Charytatywnego”. Budżet Rady rodziców wspomaga również kiermasze świąteczne. Dzięki operatywności rodziców na potrzeby szkoły przeznaczono ok. 40 000 zł. Pieniądze zostały wydane m.in. na zakup mebli do sal lekcyjnych, kupno ksera, remont sali komputerowej. Rada Rodziców finansuje również udział uczniów w konkursach plastycznych, językowych, przyrodniczych itp.
Serdecznie zapraszamy do Trzebieszowic.

Wydania: