Odznaczenia państwowe dla działaczy regionalnych

Autor: 
inf.wł.
odznaczenie4a.jpg

W dniu 23 kwietnia 2015 r. odbyła się konferencja pt. 25 lat samorządu terytorialnego – współpraca transgraniczna i społeczeństwo obywatelskie zorganizowana przez Ambasadę RP oraz Instytut Polski w Pradze pod honorowym patronatem pani Marii Wasiak minister Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej oraz pani Karli Šlechtovej minister Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej.
Uroczystości 25-lecia polskiej samorządności w Ambasadzie to nie tylko fachowe wykłady i dyskusje, ale także uroczystość wręczenie odznaczeń państwowych, która odbyła się wieczorem 23.04.2015 r. Przy tej okazji ambasador RP w RCz pani Grażyna Bernatowicz wręczyła odznaczenia, których Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej udzielił także obywatelom Republiki Czeskiej, zasłużonym dla współpracy polsko-czeskiej.
Za swoje zasługi na rzecz promocji Polski za granicą odznakę honorową Bene Merito, której minister spraw zagranicznych RP zwykle udziela cudzoziemcom, uzyskał prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, radny Województwa Dolnośląskiego – pan Czesław Kręcichwost, którego prężna działalność w Kudowie-Zdroju odbiła się szerokim echem również po czeskiej stronie granicy.
Jako burmistrz Kudowy wraz z burmistrzem czeskiego Nachodu podjął inicjatywę stworzenia Strategii Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa Zdrój– Náchod 2014-2024. Jako wieloletni Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis pan Czesław Kręcichwost przyczynił się do rozwoju i rozszerzenia współpracy pomiędzy instytucjami po obu stronach granicy oraz poprawy rozwoju kulturowego, edukacyjnego, społecznego i gospodarczego.
Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono aktywnego działacza samorządowego: prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, członka Rady Euroregionu, Burmistrza Międzylesia – pana Tomasza Korczaka.
Pan Tomasz Korczak zrealizował kilkadziesiąt projektów europejskich, których wynikiem jest przezwyciężenie wielu stereotypów i barier między Polakami i Czechami, które obydwa narody odziedziczyły jeszcze po poprzednim systemie. Jako wieloletni członek Rady Euroregionu Glacensis pan Tomasz Korczak przyczynił się do rozwoju obszaru pogranicza oraz znoszenia barier gospodarczych, społecznych i kulturowych.
Brązowym Krzyżem Zasługi za wieloletnią współpracę transgraniczną z Republiką Czeską oraz wdrażanie programów pomocowych Unii Europejskiej ukierunkowanych na współpracę transgraniczną, m.in. Phare CREDO, Phare CBC, PIW INTERREG IIIA, POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 odznaczono sekretarza Euroregionu Glacensis, dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – panią Bernadetę Tambor oraz pana Radosława Pietucha.

Wydania: