Nagrodzeni za współpracę transgraniczną - rozmowa z p. Czesławem Kręcichwostem

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Krótka rozmowa z prezesem zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis p. Czesławem Kręcichwostem:
- Otrzymałeś nie byle jaki dowód uznania swojej pracy na rzecz współpracy transgranicznej, odznakę honorową Bene Merito....
- ...i cieszę się bardzo, ale uznanie należy się wszystkim zaangażowanym w pracy na rzecz współpracy transgranicznej Euroregionu Glacensis. Cieszę się, że pani Ambasador RP w Republice Czeskiej dostrzegła i uhonorowała pracę tak samorządowców jak i urzędników Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, bo bez ich codziennej pracy nie byłoby takich efektów, które mamy dzisiaj.
- Dziękuję za te parę słów i zapraszam naszych Czytelników do lipcowego wydania GP „BRAMA” gdzie obszernie podsumujemy działania naszej części Euroregionu Glacensis.

Wydania: