360 tys. zł na miejsca w żłobkach

Autor: 
inf. Daniel Jakubowski

360 tys. złotych – tyle pozyskała Gmina Miejska Kłodzko na stworzenie 75 miejsc w żłobkach, które w obecnej chwili wymagają reorganizacji. Zdobyte środki pochodzą z programu „MALUCH”, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
W otwartym konkursie ofert uczestniczyło 100 gmin. Żłobki zostaną „wyjęte” z obecnie obowiązującej konstrukcji i zaczną działać samodzielnie. Powstaną dwie osobne placówki.
Pozyskane środki zewnętrzne pozwalają na zaoszczędzenie kolejnych funduszy w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko. Będzie je można przeznaczyć na inny cel.

Wydania: