Biuro "Aktywny Obywatel" w Kudowie Zdroju

Autor: 
JW
biuro Civis Activus.jpg

Do końca czerwca br., Stowarzyszenie Fundus Glacensis w Kudowie prowadzić będzie Biuro konsultacji obywatelskich oferujące między innymi bezpłatną pomoc nie tylko organizacjom społecznym, ale także osobom indywidualnym.
Biuro znajduje się przy ul. Kombatantów 4 i w zakresie swojego działania udziela między innymi bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Ziemi Kłodzkiej i organizacji. W każdy wtorek w godz. 13.00-15.30 dyżur pełni radca prawny z Wrocławia - Magdalena Rajchemba. Wszyscy, którzy potrzebują wsparcia w obszarze prawa i jego interpretacji mogą skorzystać z fachowej pomocy eksperta, po uprzednim umówieniu się (tel. 601 701 355, 536 185 088, mail: fundusglacenis@gmail.com).
Ale to nie jedyne działanie realizowane przez Fundus Glacensis w ramach szerszego zadania pod nazwą „Civis Activus - Aktywny Obywatel. Kompleksowy program zwiększania zaangażowania obywateli i organizacji w życie publiczne na Ziemi Kłodzkiej”. Główną ideą projektu jest wspieranie aktywnych organizacji, grup nieformalnych i osób na Ziemi Kłodzkiej oraz motywowanie do włączania się w życie społeczności lokalnych. Udzielana jest pomoc w realizacji inicjatyw, przekazywane są informacje, gdzie znaleźć środki na wdrożenie w życie pomysłów i projektów, prowadzone są spotkania i szkolenia dla liderów lokalnych oraz osób działających w stowarzyszeniach i organizatorów życia społeczno-kulturalnego. Wiosną ruszą warsztaty aktywizacyjne dla młodzieży. Planowane są również dwa Festiwale Aktywności pokazujące potencjał grup i osób działających w naszym regionie oraz konferencja liderów i organizacji sektora ngo.
Zachęcamy do kontaktu i zapraszamy na www.fundusglacenis.pl
Na zdjęciu od lewej W.Heliński i M.Mazurkiewicz (Fundus Glacensis),
M. Rajchemba (prawnik)

Wydania: