Kolejna szkoła partnerska ZSA w Bożkowie w Czechach

Autor: 
ZSA
partner szkoły.jpg

W dniu 26 listopada ub.r. zostało podpisane kolejne porozumienie o współpracy między ZSA w Bożkowie a szkołą w Czechach. W poprzednim roku szkolnym zostało podpisane ono z ZŠSE a SOU CHKT w Kostelcu nad Orlici, a obecnie ze Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie w Nachodzie. Warto nadmienić, że bieżące porozumienie o współpracy jest efektem udziału naszej szkoły w projekcie ,,Akcent@com”. Projekt ten, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, obejmował warsztaty transgraniczne dla nauczycieli i uczniów ze szkół Euroregionu Glacensis. Jednym z ich celów było właśnie znalezienie zagranicznego partnera i wskazanie możliwości współpracy szkół polskich i czeskich. Cieszymy się, że projekt ,,Akcent@com” zakończył się dla nas sukcesem i mamy nadzieję na owocną wpółpracę z partnerem czeskim.

Wydania: