Duży remont ulicy Słupieckiej

Autor: 
TimeOut
remont1.jpg

Już wkrótce wznowione zostaną prace remontowe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 381. Wykonawcą II etapu zadania będzie będzie firma SKANSKA. Modernizacja obejmie przebudowę drogi wzdłuż os. Waryńskiego do „świateł”, gdzie utworzony zostanie dodatkowy pas ruchu, chodniki, zatoki przystankowe, oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa. W ramach zakończonego w lipcu br. I etapu powstała nowa nawierzchnia drogi od Stacji Paliw „Orlen” do os. L. Waryńskiego.
To ważne dla miasta i regionu wielo-etapowe zadanie, jest efektem naszego porozumienia z województwem dolnośląskim - mówi burmistrz Tomasz Kiliński. Nikogo nie musimy przekonywać o konieczności modernizacji dróg w mieście i regionie. Merytoryczna współpraca z Zarządem Województwa Dolnośląskiego pozwala na kontynuację rozpoczętych prac, które służą poprawie bezpieczeństwa mieszkańców oraz pobudzeniu ważnego szlaku komunikacyjnego. Z uwagi na planowany termin zakończenia prac tj. 30.10.2015 r. informuję o utrudnieniach drogowych które mogą wystąpić, jednocześnie dziękując za dotychczasową wyrozumiałość
- podsumowuje włodarz miasta. Już dziś miasto projektuje kanalizację deszczową pod kolejny etap od skrzyżowania do Węglowej Woli. Zgodnie
z porozumieniem, realizacja w latach 2015-2016.

Wydania: