Ratowanie zabytków bystrzyckich

Autor: 
Ewa Koczergo
podziemia 2.jpg

Kolejnymi krokami jakie zostały podjęte w zakresie ratowania bystrzyckich zabytków i atrakcji naszego miasta jest zlecenie wykonania ekspertyzy stanu technicznego wraz z inwentaryzacją inżyniersko-konserwatorską oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami dla prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz niezbędnych robót budowlanych części podziemi zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych przy ul. Kupieckiej i H. Siemiradzkiego oraz
ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej, z uwzględnieniem zabezpieczenia i dostosowania obiektu dla obsługi ruchu turystycznego.
Część podziemi objęta niniejszą dokumentacją obejmuje ok. 350 m2 powierzchni w komorach dawnego więzienia o wysokości do 6 m. Sporządzona dokumentacja oraz uzyskanie warunków i zaleceń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków umożliwią aplikowanie o środki finansowe zewnętrzne na realizację prac zabezpieczających i konserwatorskich tej części podziemi bystrzyckich. W przyszłości tajemnicze bystrzyckie podziemia mogą stać się dodatkową atrakcją turystyczną regionu.

Wydania: