200 tys. euro na zagraniczne praktyki

Autor: 
inf. M. Zilbert

Dwie prowadzone przez Powiat Kłodzki szkoły – Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej otrzymają łącznie ponad 200 tys. euro (to ponad 830 tys. zł!) na praktyki zawodowe dla swoich uczniów.
Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ 2 czerwca ogłosiła wyniki konkursu wniosków o dofinansowanie na projekty dotyczące mobilności edukacyjnej („Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”). Dzięki programowi Erasmus+ uczniowie będący w trakcie nauki zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Zagraniczne staże zawodowe ułatwiają także przejście od etapu nauki do zatrudnienia. Uczniowie mogą podjąć staż za granicą w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej, organizacji pozarządowej lub w centrum kształcenia i szkolenia zawodowego. Udział szkół z powiatu kłodzkiego w tym atrakcyjnym edukacyjnym projekcie zainicjował Michał Piszko (dyrektor Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłodzku) we współpracy z wrocławskim Stowarzyszeniem Semper Avanti. Powiat Kłodzki jest organem prowadzącym dla 9 szkół ponadgimnazjalnych, z czego 3 mają profil ogólnokształcący, a pozostałe – zawodowo-ogólnokształcący lub zawodowy. Dofinansowanie jakie na praktyki otrzyma KSP przekroczy 106 tys. euro, a ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej – 94 tys. euro. Młodzi ludzie z kłodzkiej KSP i bystrzyckiego ZSP pojadą w roku szkolnym 2014/2015 na praktyki zawodowe m.in. do Irlandii (informatycy), Niemiec (mechanicy) i Włoch (fryzjerzy, kucharze, sprzedawcy).

Wydania: