W kilku zdaniach o Szczytnej

Autor: 
D. Chmielarz

* W roku 2013 miasto Szczytna liczyło 5276 mieszkańców zameldowanych na stałe, w tym 2680 kobiet; najwięcej osób mieszka przy ul. Słonecznej - 941, Wolności - 774 i Sienkiewicza - 582. Gminę zamieszkiwało 2137 osób, w tym 1068 mężczyzn, najwięcej w Wolanach -774, Łużycach - 370 i w Niwie - 366.
W gminie urodziło się 64 dzieci, zmarło 78 osób, w tym 38 kobiet.
* Uchwalono budżet gminy Szczytna na rok 2014. Ustalono łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 20.757. 347, 53 zł; wydatków w wysokości 19.500.747, 53 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1. 256.600,00 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wydania: