Prace konserwatorskie w Bożkowie

Autor: 
DB
boli1.jpg

W grudniu zakończył się I etap prac w ramach zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy szafie organowej z kościoła parafialnego p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Bożkowie”. Wniosek złożony w sierpniu 2012 r. przez ks. proboszcza Jana Or-dowskiego, który od dłuższego czasu zabiegał o rozpoczęcie prac, ku radości wielu w 2013 r. doczekał się realizacji. Bożkowskie organy zostały wybudowane w 1892 r. przez świdnicka firmę organmistrzowską. Ustawione są nad wejściem głównym, po przeciwległej stronie ołtarza głównego. Prospekt organowy ozdobiony skromną, złoconą dekoracją snycerską, jest niezaprzeczalną ozdobą wnętrza kościoła parafialnego w Bożkowie. Wykonawcą wszystkich czynności trwających od września do grudnia 2013, była firma Drabik i Wójtowicz s.c. Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki z Wrocławia. W ramach robót przy zniszczonym obiekcie wykonano prace techniczne i przygotowawcze w kościele, zabezpieczono poszczególne elementy obiektu i przeprowadzono badania konserwatorskie. Ponadto wykonano dezynfekcję całości szafy organowej, pełną konserwację przedniej części szafy do wysokości gzymsowania i bocznej części – strona prawa. Wykonano również konserwację kontuaru. Podstawowym celem bieżących prac konserwatorskich było zahamowanie procesów destrukcji spowodowanych działaniem owadów, a następnie przywrócenie konserwowanym elementom ich właściwej wytrzymałości konstrukcyjnej poprzez strukturalną impregnację zniszczonego drewna połączoną z dezynfekcją.
Koszt całego zadania to kwota 35 000,00 zł. Nieocenioną pomoc zarówno finansową, jak i organizacyjną, zresztą nie po raz pierwszy świadczoną na rzecz bożkowskiej wspólnoty parafialnej, okazał wójt gminy Nowa Ruda Sławomir Karwowski, który przekazał z budżetu gminy na ten cel dotacje w wysokości 28 000,00 zł. Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych parafii.

Wydania: