Pierwszy set za niecałe pół roku...

Autor: 
Roberta Gazda
b-ca1.jpg

W Wilkanowie trwają roboty związane z budową sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Wraz z nowym rokiem rozpoczął się ostatni etap prac, gdyż zakończenie inwestycji przewidziano na lipiec 2014.
W budowanym obiekcie mieścić się będzie sala sportowa z boiskiem głównym do siatkówki, koszykówki i badmintona, z profesjonalną tablicą wyników sportowych oraz boiskami treningowymi do siatkówki i koszykówki. Projekt przewiduje także odpowiednie zaplecze socjalne i techniczne.
Wyposażenie stanowić będzie sprzęt do gier zespołowych i gimnastyki (materace, ławeczki, drabinki przyścienne, odskocznie gimnastyczne, kozioł gimnastyczny) oraz stół do tenisa stołowego.
Sala sportowa będzie mogła jednorazowo pomieścić 150 osób a na  trybunach zapewniono ok. 100 miejsc siedzących.
Nowo wybudowany obiekt sportowy udostępniany będzie młodzieży i mieszkańcom gminy Bystrzyca Kłodzka.
Jest to jedno z większych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka w ostatnim czasie. Łączna wartość zadania inwestycyjnego (I i II etapu) wyniesie: 5 036 812,28 zł brutto. Budowa została dofinansowana z budżetu państwa - ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1 621 579,00 zł.

Wydania: