Mienie zabużańskie

Autor: 
Senator Stanisław Jurcewicz

Ustawa o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy „Mienia Zabużańskiego” i rozszerza krąg osób uprawnionych.
Senat przygotował ustawę, realizując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, która otwiera drogę weryfikacji rozstrzygnięć w sprawach, w których niekonstytucyjna przesłanka domicylu – miejsca zamieszkania – stanowiła podstawę od-mowy potwierdzenia prawa do rekompensaty. Ustawa także uwzględnia sytuację osób, które nie wystąpiły w prawnie przewidzianym terminie, czyli do dnia 31 grudnia 2008 r.
Rekompensaty zatem za mienie pozostawione w czasie II wojny światowej przysługiwać mają już nie tylko osobom, które zamieszkiwały na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 września 1939 r. – w tym ich spadkobiercom- ale i tym, które na kresach wschodnich miały jedynie dodatkowe miejsce zamieszkania. Osoby te lub ich spadkobiercy będą mogli złożyć wniosek o wznowienie postępowania w tej sprawie. Będą mieli na to pół roku od wejścia w życie ustawy.

Wydania: