EUROKŁODZKO, EUROCHROBRY...

Autor: 
Agata Stepaniak
lo2.jpg

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego dnia 3 stycznia 2014r. przyjęło słynnego, zaszczytnego gościa. Był to nikt inny, lecz sama Lidia Geringer de Oedenberg- poseł do Parlamentu Europejskiego, Człowiek Dekady na Dolnym Śląsku 2001-2010, najaktywniejsza Europosłanka w Polsce w kadencji 2004-2009.
Spotkanie z panią Europoseł miało miejsce w odpowiednio przygotowanej szkolnej auli pełnej nauczycieli, zaintrygowanych uczniów oraz polityków – na uroczystości nie zabrakło starosty kłodzkiego pana Macieja Awiżenia, wicestarosty pana Adama Łąckiego, senatora pana Kazimierza Drożdża, a także dyrektor biur poselskich w okręgu wyborczym Dolny Śląsk i Opolszczyzna, pani Zofii Ulatowskiej-Rybaj. Dostojnych gości uroczyście powitała pani dyrektor „Chrobrego” Bożena Czak.
Spotkanie zostało dopięte na ostatni guzik pod czujnym okiem pani profesor Danuty Korczyńskiej-Mikołajów. Kiedy pani Europoseł przekroczyła próg naszej szkoły, powitaliśmy ją z należytym szacunkiem i radością. Eleganccy prowadzący, zajmujące przemówienia zarówno naszych lokalnych polityków, jak i pani dyrektor liceum, Bożeny Czak oraz ukazanie niezwykłej osobowości pani Lidii Geringer de Oedenberg podczas prezentacji multimedialnej przygotowanej przez uczniów Cezarego Józefowskiego i Michała Steca – myślę, że to są słowa, w któ-rych można streścić uroczystość. Jednakże momentem, na który najbardziej czekali nasi uczniowie była debata z panią Europoseł, którą poprowadzili Agata Stepaniak oraz Grzegorz Mączyński. Licealiści zadawali sporo niebanalnych pytań o obecną sytuację w Europie oraz międzynarodową walutę. Z kolei pani Lidia Geringer de Oedenberg nie szczędziła szczerych i wyczerpujących odpowiedzi, które wyjaśniły nam wiele spraw oraz pokazały inny pogląd na Unię Europejską. Pod koniec spotkania pani Europoseł postanowiła zadać kilka pytań z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, na które sporo naszych uczniów znało poprawną odpowiedź, zostali zatem nagrodzeni drobnymi upominkami.
Spotkanie można określić mianem pełnego sukcesu. „Chrobry” jak zwykle pokazał klasę, co zauważył nasz dostojny gość. Pani Europoseł wyraziła chęć ponownych odwiedzin, na które czekamy z niecierpliwością. Myślę, że każdy obecny na uroczystości mógłby nazwać ją mianem pełnego sukcesu, zwłaszcza że w naszym liceum kształcą się także uczniowie klas dwujęzycznych, a w przyszłości podejmą u nas naukę uczniowie gimnazjum o takim profilu.

Wydania: