20-lecie Gazety Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej - BRAMA - spotkanie jubileuszowe

Autor: 
KOA
Foto: 
B. Basiuk
56.jpg

20 stycznia 2014 r. w restauracji-pizzerii Me Gusta w Kłodzku odbyła się uroczystość finałowa ubiegłorocznej edycji Plebiscytu. W spotkaniu uczestniczyli Laureaci Plebiscytu, wyróżnieni Czytelnicy oraz współpracujący z gazetą Redaktorzy i Dziennikarze.
Były dyplomy, wyróżnienia i upominki, wspólne pamiątkowe zdjęcie oraz poczęstunek, podczas którego królowały na stole przeróżne, pyszne pizze.
Dziękujemy wszystkim za przybycie, za gratulacje, ciepłe słowa i upominki z okazji naszego jubileuszu.

Kalendarium
• 1993 – Mirosław Awiżeń inauguruje działalność Oficyny Wydawniczej BRAMA. We wrześniu ukazuje się kilka sygnalnych numerów gazety. Od numeru 8 z 19 października gazeta ukazuje się 4 razy w tygodniu: we wtorki, środy, czwartki i piątki, w nakładzie 3000 egz., w cenie 2000 zł. Objętość gazety: 8 stron stron, wszystkie czarno-białe, wym. 32,5 x 23,5 cm.
Siedziba redakcji mieści się przy pl. Chrobrego 18. Skład redakcji na koniec 1993 r.: Mirosław Awiżeń (red. nacz.), Krystyna Oniszczuk-Awiżeń, Arleta Nadolska, Salomea Koszutska, Magdalena Duszyńska, Magdalena Litwin, Jacek Halicki, Zygmunt Byrski, Benedykt Basiuk, Marek Gałowski, Sabina Skowron, Agnieszka Urbańska, Romuald Piela, Jan Zasępa, Maciej Awiżeń, Barbara Roźniakowska, Andrzej Dworakowski, Marzena Wołk, Marta Dąbrowska, Teofila Kasztelaniec. Skład komputerowy: Robert Łopatka. Kolportaż: Jarosław Łoś. Druk: Bogdan Kokociński, Nowa Ruda. Księgowość: Wanda Spera.
• 1994 – W kwietniu, od numeru 64 (114) stajemy się na 17 lat tygodnikiem, z kolorową okładką (zewnętrzne strony), o zwiększonej objętości do 16 stron. Od połowy czerwca zwiększona zostaje objętość do 20 stron, a od września do 24 stron. Do aktywniejszych nowych dziennikarzy należą: Stanisław Drygalski oraz Anna Karolewicz i Eugeniusz Chaszczewski.
Od 65 numeru drukowany był bardzo popularny cykl pt. „Kobiece dywagacje czyli babskie gadanie”, autorstwa Salomei Koszutskiej (łącznie ukazało się blisko 130 odcinków).
• 1995 – Dochodzą nowi współpracownicy, m.in.: Janusz Laska, Isia, Franciszek Jędrysek, Barbara Miszkiewicz, Tadeusz Grzebyk, Edward Osowski, Jerzy Dziewiecki, Wojciech Brejter. Pojawia się nowy cykl „W peryskopie „Prowincjonalnej” redagowany przez Stanisława Drygalskiego oraz cykl „Przybyli i zostali” z materiałem wspomnieniowym dot. historii Kłodzka w latach 1945-1948.
• 1996 – I kolejni cenni współpracownicy: Magdalena Łopuszańska (MaŁo), Andrzej Marks, Jan Pokrywka, Jan Zbigniew Buczkowski. Kontynuujemy cykl wspomnieniowy, tym razem „Wspomnienia Sybiraków”. Nowy cykl Bożeny Arciszewskiej „Pani Bożena radzi” z zakresu kosmetyki, ziołolecznictwa. Od października zaczyna się dzielić z Czytelnikami „Męskimi rozmyślaniami” Jan Pokrywka, którego rozważania kontynuowane są do dziś. Po raz pierwszy ukazują się strony samorządowe „Wiadomości Gminy Wiejskiej Kłodzko”, redagowane przez Mariolę Huzar.
W tym roku zainaugurowana została także działalność edytorska książek. Pierwsze wydawnictwa tego roku to: Przewodnik po Ziemi Kłodzkiej, z tekstem Leszka Majewskiego oraz bajki kłodzkie autorstwa Magdaleny Litwin i Ireny Klimaszewskiej.
• 1997 – Wzbogacamy gazetę, 4 wewnętrzne strony drukowane są na lepszym białym papierze – efekt: wyraźniejsze zdjęcia. Nowi współpracownicy: Iwona Polakow, Irena Klimaszewska, Marzena Michalak. Rekordowy nakład nr 29, wydanego 18 lipca, tuż po powodzi – po dodruku 6000 egz. Tragedia miasta i regionu udokumentowana została na łamach gazety. Docieraliśmy do różnych miejsc i ludzi, zdobywając unikalne zdjęcia i relacje. Od numeru 43, niezmiennie do dziś prezentowany jest horoskop na wesoło, prognozowany przez redakcyjnych wróżbitów. W numerze 46 z 14 listopada po raz pierwszy ukazuje się dodatek kulturalny pt. „Przegląd Kulturalny”, pod redakcją Krystyny Oniszczuk-Awiżeń. Ukazywał się raz w miesiącu, do IV 2006 r. Łącznie wydano 90 numerów.
Od października redakcja ma nową, własną siedzibę przy ul. Spadzistej 1/2.
• 1998 – Kolejni nowi współpracownicy: Danuta i Stanisław Żabscy, Krystian Kasprzyk. Kolejne nowe cykle: „Coś na ząb – kącik kulinarny” Danuty Żabskiej, Fotozagadka Marka Gałowskiego, nowe strony samorządowe: Informacje z Ratusza (Kłodzko). I znów niestety powódź, tym razem dotyka miasta, które uniknęły kataklizmu w poprzednim roku: Polanicę, Szczytną, Duszniki. Cały numer 31 poświęcony został tym tragicznym wydarzeniom. W drugiej połowie roku współuczestniczymy w wielkim konkursie historycznym organizowanym przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe pt. Wielki Turniej Osiemdziesięciolecia.
• 1999 – Od lutego okładka drukowana była na papierze kredowym. Nowi współpracownicy: Monika Worytko i Jerzy Gara. Doszły kolejne strony samorządowe: Miasta i Gminy Szczytna oraz Powiatowe Zbliżenia. Z wydarzeń tego roku należy odnotować: wybór Miss Czytelników Gazety Prowincjonalnej oraz konkursy na najładniej pomalowaną kłodzką bajkę.
W ramach współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną przy konkursie „Gazetka szkolna wizytówką szkoły” pojawia się w gazecie po raz pierwszy dodatek 8-stronicowy redagowany przez młodych dziennikarzy poświęcony Dniom Kłodzka (pt. Tytółmyloncy) Współpraca w tym zakresie kontynuowana była do 2009 r. Przy każdej edycji konkursu ukazywał się dodatek z charakterystycznym tytułem wymyślanym przez redagujących młodych dziennikarzy. Zawsze też spośród młodych redaktorów wybierany był Kłodzki Pulitzer. Wśród laureatów uhonorowanych tym tytułem znaleźli się m.in. Bartek Ciążyński, Maria Biłas, Paulina Lichwa i Paulina Kowalcze.
• 2000 – środkowe 4 strony na kredowym papierze, ale druk jeszcze czarno-biały. Współpracuje z nami Stanisław Tarchała z Długopola. Organizujemy znów Miss – regionalny etap Miss Polski i Miss Nastolatek ‘2000, a dodatkowo Miss naszych czytelników. Od numeru 28 pojawia się nowy cykl „Markowa Turystyka” autorstwa Marka Gałowskiego, kontynuowany do dziś. Przez cały rok trwał „Konkurs 2000”, w którym wygrać można było 500 zł kwartalnie, a główną nagrodę w wysokości 2000 zł.
• 2001 – Doszły do nas Magdalena Chudziak i Danuta Grochalska. Rozpoczęliśmy intensywne urozmaicanie gazety poprzez różne wkładki tematyczne: dodatek medyczny, gospodarczy Szczytnej, Kudowy, Dusznik. Od numeru 3 cała gazeta była już na białym papierze (w miejsce dotychczasowych ekologicznych żółtych), niestety zrezygnowaliśmy z papieru kredowego okładki. Na ostatniej stronie pojawiają się zdjęcia z wycieczek naszych kolporterów, którymi redakcja nagradzała raz w miesiącu za najlepszą sprzedaż gazety.
• 2002 – Nowe świetne felietony: „Myślę, że wątpię…” Tadeusza Wrony, „Felieton Optymistyczny” Marka Kulpy, „Basiowe felietony” Barbary Roźniakowskiej, „Rozważania obywatelskie” Edwarda Osowskiego, „Polankowie 2002” Janusza Skrobota, „A jednak się kręci” Stefana Klimaszko, „Co tam Panie w polityce” Zbigniewa Chlebowskiego, „Język – obyczaj – tradycja” Marioli Łuszczewskiej oraz różne ciekawe dywagacje Janusza Laski i Zygmunta Jakubczyka, a także rozważania Magdaleny Banaś, poseł na Sejm RP. Drukujemy też krótkie formy literackie i wspomnieniowe Marii Drozdowskiej. Wzbogacają naszą gazetę także artykuły Joanny Bittnerowskiej, Stanisława Bożka, Wiesława Mietlińskiego, Dawida Magena i Mietka Kowalcze.
• 2003 – Z okazji 10-lecia gazety organizujemy super konkurs, w którym zostało nagrodzonych aż 55 osób! Nowe cykle i wiele różnorodnych konkursów urozmaicają gazetę. Maciej Awiżeń rozpoczyna odważny „Rzut okiem do celu”. Z terenu piszą systematycznie do nas Jerzy Lica oraz A. Gnadenstein – „Felieton ze Starej Morawy”. Od numeru 20 regularnie przez wiele następnych lat „Ciekawostki sprzed lat” przedstawia Krystyna Oniszczuk-Awiżeń. Ciekawe przyrodnicze materiały drukują Tomasz Gmerek i Izabela Zamojska. Jest też Jarmark cenowy prezentowany przez Łukasza Pawlaka. A poza tym kontynuujemy różnorodne wkładki tematyczne: medyczną, oświatową, ogrodniczą, budowlaną, gospodarczą Szczytnej i Dusznik, „Konie i góry”, „Wypoczynek i rekreacja”.
• 2004 – Gazetę od tego roku drukujemy w kłodzkiej drukarni „Perfekta”. Po raz pierwszy ogłaszamy „Plebiscyt na najpopularniejszych – burmistrzów, polityków, przedsiębiorców i wydarzenia społeczno-kulturalne za miniony rok – 2003”. Pierwsi zwycięzcy, to m.in.: Jan Bednarczyk (Radków), Magdalena Banaś i Halina Dobosz. Finał wraz z rozdaniem dyplomów i pucharów odbył się w Zajeździe Królewskim. Od numeru 16 Mirosław Awiżeń rozpoczyna Sondaże, kontynuowane do dziś. Pierwsze pytanie brzmiało: Czy czujesz się bezpieczny na Ziemi Kłodzkiej? 50% respondentów odpowiedziało: tak. Publikujemy rozważania polityczno-gospodarcze Jakuba Szulca oraz Ryszarda Czarneckiego.
Wzbogacamy także dział historyczny o cykliczne artykuły Mariana Halemby. Pojawia się także strona samorządowa Polanicy Zdroju. Podejmuje współpracę z nami Danuta Chmielarz (Szczytna).
• 2005 – Wewnętrzne strony jednobarwne drukujemy w tonacji brązu. Od
1 numeru towarzyszy nam nowy cykl rozważań, autorstwa Katarzyny Redmerskiej, początkowo jest to „Dzień z życia kobiety współczesnej”, przekształcony w 2007 r. na „Dzień z życia dziennikarki prowincjonalnej”, do dziś kontynuowany. Podejmuje także z nami współpracę Monika Czerkas (Lądek Zdrój).
• 2006 – Kolejny ciekawy i odważny cykl pt. „Lewy sierpowy” Krzysztofa Oktawca. Od numeru 13 rozpoczynamy współpracę z Januszem Puszczewiczem, którego „Impresje lądeckie” kontynuowane są do dziś (w styczniu 2014 r. ukazał się 176 odcinek). Podejmuje z nami współpracę Justyna Charłamów, Łukasz Czuchraj i Maciek Wojak.
• 2007 – Nowe cykle: „Szlakiem ginących stacji i przystanków kolejowych” – Eugeniusz Chaszczewski, „Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej” – Zbigniew i Jadwiga Oliwa, „Podróże bliskie i dalekie” – Anna Kurtasz, Podejmuje z nami współpracę Marcin Krzywda. Z okazji 15-lecia gazety 27 października organizowany jest przez Stajnię „Pod Dębami” Sylwestra Bagińskiego Bieg Włościański o Puchar BRAMY. Pilotujemy konkurs na „Dzielnicowego Roku”.
• 2008 – Zmienia się wygląd gazety, od numeru 20 kolor jest także na wewnętrznych stronach okładki, a od numeru 34 okładka jest drukowana na papierze kredowym.
• 2009 – Po raz pierwszy pojawia się w grudniu w środku gazety kolorowa wkładka świąteczna, prezentująca oferty sklepów śródmieścia Kłodzka. Na ostatniej stronie okładki prezentujemy zaś ciekawy cykl Jolanty Dąbrowskiej pt. „Bramy kłodzkie”. Współpracuje z nami Aleksandra Pyclik z Nowej Wsi.
• 2010 – Pilotujemy „Plebiscyt na najlepszą piekarnię”, której finał odbywa się podczas Agrotety w Szczytnej. Współpracuje z nami Jagoda Żerko, Marta Gadomska, Natalia Przygrodzka. Pisują na łamach naszej gazety Henryka Szczepanowska, Mietek Kowalcze, Tomasz Żabski i Henryk Grzybowski. Kaśka Redmerska zaś dodatkowo redaguje w telegraficznym skrócie, z dowcipnym (sarkastycznym) komentarzem wydarzenia, które miały miejsce na Ziemi Kłodzkiej pt. „Co w trawie piszczy”. Cykl ten pojawia się do dziś. Plebiscyt na „najpopularniejszych wygrywa Renata Surma, Jakub Szulc i ZUK.
• 2011 – 6 maja ukazuje się 1000 numer gazety. Nasi Czytelnicy uczestniczą w nowym konkursie organizowanym przez europosłankę Lidię Geringer de Oedenberg pt.„Ziemia Kłodzka w Europie” i wyjeżdżają w nagrodę do Brukseli! Prowadzimy także plebiscyt „Którą restaurację, bar, pub, kawiarnię w Kłodzku polecasz”. Inicjatorka tego plebiscytu Henryka Szczepanowska – jak Magda Gessler – bywa w różnych miejscach, degustuje i ocenia, chwali i krytykuje, tworząc ciekawy „Przewodnik dla jedzących”.
• 2012 – Od stycznia jesteśmy miesięcznikiem 44-stronicowym, z 12. kolorowymi stronami na kredzie. Kolorowe strony wypełniają bogate fotoreportaże z wydarzeń kulturalnych powiatu kłodzkiego. Wzbogacają gazetę strony samorządowe Międzylesia, Stronia Śląskiego, Polanicy Zdroju, Lądka Zdroju, Szczytnej, miasta i gminy Nowa Ruda, Radkowa, Dusznik Zdroju, Kudowy Zdroju i Lewina Kłodzkiego oraz powiatowe. Pojawia się nowy cykl felietonów redaktora naczelnego Mirosława Awiżenia o tematyce polityczno-gospodarczo-społecznej oraz cykl historyczny pt. „Historia jednego domu”, autorstwa i pod redakcją Krystyny Oniszczuk-Awiżeń.
• 2013 – Nowy ciekawy cykl dot. życia i twórczości Marka Hłaski, z artykułami Heni Szczepanowskiej i Miecia Kowalcze. Kontynuowany jest od 3 lat, cieszący się dużym zainteresowaniem cykl Małgorzaty Beaty Bodzek z zakresu medycyny alternatywnej oraz Magdaleny Litwin „Kondycja – zdrowie – natura czyli jak ruszyć cztery litery…”.
Obchodzimy 20-lecie istnienia Oficyny Wydawniczej BRAMA i Gazety Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej.

Wydawnictwa Oficyny Wydawniczej BRAMA
1. Lucjan Anczykowski, Zorza czekającego dnia, Kłodzko 1996; 2. Leszek Majewski, Przewodnik po Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 1996; 3. Lucjan Anczykowski, Kojąca potęga żywego świata, Kłodzko 1996; 4. Magdalena Litwin, Niebieska w złote gwiazdy czyli przygody kotki Psotki, myszki Towarzyszki i Gucia, Kłodzko 1996;
5. Irena Klimaszewska, Jak skrzat Boko i skrzat Pieczarka uratowali zajączka Biłka, Kłodzko 1996; 6. Irena Klimaszewska, Wyprawa do zielonego źródełka, Kłodzko 1996; 7. Magdalena Litwin, Gdzie przykleił się Gutek, Kłodzko 1997; 8. Lucjan Anczykowski, Dar czasu, Kłodzko 1997; 9. Piotr Stankiewicz, Pasażer na gapę, Kłodzko 1997; 10. Lucjan Anczykowski, Wypowiedź oczu, Kłodzko 1998; 11. Lucjan Anczykowski, Ukryty sens, Kłodzko 1998; 12. Wspomnienia z Syberii, Kłodzko 1999; 13. Zbigniew Czyszczoń, Labirynt i inne opowiadania, Kłodzko 1999; 14. Lucjan Anczykowski, Pozostawione obrazy, Kłodzko 1999; 15. Jacek Dębicki, Georgius Aelurius pierwszy kronikarz Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 1999; 16. Piotr Pregiel, Okrutny gubernator hrabstwa kłodzkiego – Generał Fouque, Kłodzko 2000; 17. Józef Chady, Przesłanie rodzinne, Kłodzko 2000; 18. Lucjan Anczykowski, … a zachwyt nad światem wciąż trwa… antologia, Kłodzko 2000; 19. Małgorzata Fereżyśka-Flis, Liberta, Spojrzenie, Kłodzko 2000; 20. Barbara Chaszczewska, Wiersze zebrane, Kłodzko 2001; 21. Kudowa – Zdrój, miasto i ludzie, Kłodzko 2002; 22. Lucjan Anczykowski, Małe dobro, Kłodzko 2003; 23. Stanisława Serafinowicz-Buczma, Tak było. Wspomnienia o Sybirze, Kłodzko 2003; 24. Józef Buczma, Poezje sybirskie, Kłodzko 2004, 25. I Almanach Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 2005; 26. Lucjan Anczykowski, Zdźbło, Kłodzko 2006; 27. Izabela Zamojska, Nina, Kłodzko 2006; 28. Marta Zilbert, Fermentacja próchna, Kłodzko 2006; 29. II Almanach Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 2006; 30. Jadwiga Łazarowicz, Zakamarki mego serca, Kłodzko 2007; 31. Marek Gałowski, Przewodnik turystyczny, Kłodzko 2007; 32. III Almanach Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 2008; 33. Justyna Ewa Charłamów, Opowieści o małej miejscowości, Kłodzko 2008; 34. Romana i Leszek Majewscy, Legendy i opowieści Ziemi Kłodzkiej, cz. I i II, Kłodzko 2008; 35. IV Almanach Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 2009; 36. Wojciech Heliński, Czecholada, Kłodzko 2009; 37. V Almanach Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 2010; 38. Mój świat, Szczytna-Kłodzko 2010; 39. Dziadkowe opowieści, Szczytna-Kłodzko 2010; 40. VI Almanach Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 2011; 41. Anna Kurtasz, Teresa Cimoszko, 50 lat Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku, Kłodzko 2011; 42. VII Almanach Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 2012; 43. Jan Tadeusz Kołodyński, Epitafia kłodzkie, Kłodzko 2012; 44. VIII Almanach Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 2013.

Wydania: