Z 26 sesji RM w Szczytnej

Autor: 
D. Chmielarz

Nowy rok szkolny w liczbach
W roku szk. 2013/2014 do Przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową uczęszcza ogółem 163 dzieci; 6-latków – 41, 5-latków – 69, poniżej 5 roku życia – 53 dzieci.
W Szkole Podstawowej im. Orła Białego uczy się w 12 oddziałach, liczących od 14 do 26 uczniów, 260 dzieci. W Gimnazjum – w 6 oddziałach, liczących od 17 do 23 uczniów, naukę pobiera 126 osób.
Zespół Szkół Społecznych w Chocieszowie to ogółem 77 uczniów. W przedszkolu jest ich 17, w oddziale 0-13, w s.p.- 30, w gimnazjum-17.
Od 1.09. około 170 uczniów do szkół dowozi PKS Kłodzko, także dla opiekunów zakupiono bilety.
Skarga na dyr. Gimnazjum
Dotyczyła zakresu podziału godzin dydaktycznych, który to podział jedna z pracownic uznała za niesprawiedliwy. Skargę rozpatrywała Komisja Rewizyjna, także na sesji poświęcono jej chwilę.
W efekcie uznano ją za bezzasadną, ale jednocześnie padły stwierdzenia ze strony radnych, że takie sprawy powinno się kierować do Sądu Pracy, bo radni jako osoby postronne nie są w stanie dogłębnie rozpoznać problemu.
Uchwały
Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie opłaty za dodatkowe godziny, poza 5 bezpłatnymi, spędzanymi przez dziecko w przedszkolu, wynosić będzie 1 zł za godzinę.
Ustalono nowe wysokości nagród za udział w konkursie o nazwie PIĘKNY DOM, wynosić będą: za 1 m. - 10 000 zł, za 2 m.- 7000 zł, za 3 m.- 5 000 zł. Uchwała zawiera także informacje na temat sposobu zgłaszania kandydatur do nagród i kryteria ich przyznawania.

Wydania: