Więzi przyjaźni polsko-czeskiej znowu się umacniają

Autor: 
UMiG B
b4.jpg

Dnia 18 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w Usti nad Orlici dotyczące projektu „Transgraniczne więzi przyjaźni” prowadzonego przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wspólnie z miastem partnerskim Usti nad Orlici. Konsultacja przeprowadzona została w kwestii wzajemnej promocji, udziału w wydawnictwach, akcjach, publikacjach oraz przebiegu harmonogramu poszczególnych działań tj. „PARTNERSKIE WARSZTATY TERENOWE” i „NOCNE ZWIEDZANIE MIASTA”.
W spotkaniu udział wzięły przedstawicielki tut. urzędu Ewelina Walczak
i Alicja Litkowiec oraz reprezentanci Usti nad Orlici Starosta Zdenek Espandr, Katka Martincova i Zdenka Kroulikova. Efekty powyższego projektu można było zobaczyć 27 września br.
Alicja Litkowiec – koordynator projektu, Wydział Promocji i Sportu
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Projekt: „Transgraniczne więzi przyjaźni” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

Wydania: