Sięgamy najwyżej

Autor: 
TimeOut
konfe5.jpg

W poniedziałek (16.09) w Centrum Biznesu i Innowacji w Słupcu, odbyła się konferencja prasowa z udziałem dra Jerzego Tutaja - członka zarządu województwa dolnośląskiego, burmistrza Tomasza Kilińskiego i prezesa AGROREG-u Jerzego Dudzika.
Tematem przewodnim wizyty była adaptacja wieży szybowej „Nowy I”,
a także strategia rozwoju regionu na lata 2014-2020. W spotkaniu udział wzięli radni obu noworudzkich gmin oraz przedstawiciele środowisk górniczych - SITG oraz Związku Zawodowego Górników.
Wartość całkowita I etapu przebudowy szybu wynosi – 3 101 559,81 zł,
z czego przyznane już dofinansowanie tom – kwota 2 558 958,84 zł. Efekt finalny stanowić będą dwie ścianki wspinaczkowe (zewnętrzna i wewnętrzna), a także niezbędna infrastruktura. Na szczycie umiejscowione zostaną charakterystyczne dla miasta symbole tj. logo miasta i kopalni, a także herb Nowej Rudy. Zakończenie w/w zadania, przewiduje się na październik przyszłego roku.
Inaugurując konferencję, burmistrz Tomasz Kiliński podziękował zarządowi województwa; szczegolnie Jerzemu Tutajowi za przyznaną dotację, a także pani poseł Monice Wielichowskiej i senatorowi Stanisławowi Jurcewiczowi, za kluczowe działania przy przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji. Zaangażowanie parlamentarzystów doprowadziło do „wygaszenia” koncesji na magazynowanie gazu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, co stanowiło spory problem. Ważna koncesja skutecznie uniemożliwiała realizację projektu i wstrzymywała jakiekolwiek nasze działania - tłumaczył włodarz Nowej Rudy. Na zakończenie swojego wystąpienia, Burmistrz podziękował obecnym na konferencji przedstawicielom środowisk górniczych, za “zielone światło” oraz wsparcie przy realizacji projektu.
Marszałek województwa nie ukrywał, iż Nowa Ruda staje się silnym punktem na mapie gospodarczej regionu.
Takie inwestycje jak obwodnica miasta, czy rozpoczynający się wkrótce remont szybu w Słupcu, rodzą kolejne ciekawe inicjatywy. Jedną z nich jest powstanie w Nowej Rudzie - Centrum Surowcowego. Projekt na poziomie ok. 80-milionów złotych, umiejscowiony został na liście indykatywnej; co daje gwarancję jego realizacji w latach następnych a co za tym idzie nowe miejsca pracy – przekonywał Marszałek.
Drugim ważnym działaniem wskazanym przez Marszałka, będzie budowa tzw. „Drogi Sudeckiej” od Zgorzelca przez Wałbrzych, Nową Rudę do Kłodzka. Realizacja zadania znacznie wpłynie na rozwój ekonomiczno-gospodarczy Dolnego Śląska.
Kwestię przedsiębiorczości wspieranej przez zarząd województwa, a także mocno akcentowanej w nowym programowaniu, rozwinął prezes AGROREG - Jerzy Dudzik. Noworudzki Inkubator Technologiczny, którego budowa ruszyła w dniu konferencji, a także środki na pożyczki dla przedsiębiorców, to obecnie kluczowe działania spółki. Inkubator wsparty dotacją 4 milonów złotych, będzie miejscem na nowe technologie, nowe podmioty gospodarcze i miejsca pracy. Zakończenie prac remontowych, przewidziano na wrzesień 2014 r.

Wydania: