Rozmowa z burmistrzem Stronia Śląskiego Zbigniewem Łopusiewiczem

Autor: 
Mirosław Awiżeń
str1.jpg
str2.jpg

- Zacznijmy od pytania: z czego żyją/utrzymują się mieszkańcy Gminy?
- Na naszym terenie działają dwie duże firmy: huta szkła „Violetta” zatrudnia ok. 300 osób, Woj. Centrum Psychiatrii Długoterminowej podobnie, czyli ok. 300 osób, ok. 1000 osób to emeryci lub renciści, pozostali zatrudnieni są w „Lasach Państwowych” i firmach pracujących na rzecz „Lasów...”. Oczywiście do tego dochodzi administracja samorządowa i jednostki podległe (zatrudnienie ok. 150 osób), handel i małe firmy prywatne, a pozostali pracują w gałęzi turystycznej. Mamy też 5. rolników.
Bezrobotnych jest w Gminie ok. 700 osób czyli 10% całego społeczeństwa. Gmina liczy ok. 7 tys. mieszkańców w tym ok. 1tys. dzieci.
- Kolejne pytanie: jak przebiega przebudowa dzielnicy „Morawka”?
- Realizację odnowy Morawki rozpoczęliśmy już w poprzedniej kadencji. Wówczas wykonana została dokumentacja i uzyskaliśmy pozwolenie na „Przebudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, deszczowej. Modernizację dróg i chodników oraz budowę parkingów oraz oświetlenie”. Te działania może były trochę opóźnione, ale przedtem ten teren należał do Szpitala. Do tej pory wykonano: 1/ oświetlenie osiedla, 2/ w części wykonano kanalizację wodociągową i sanitarną, 3/ zmodernizowano główną drogę osiedla czyli ul. Morawka, zaś od strony „zamykającej” to osiedle nastąpiła pełna modernizacja ul. Kościuszki. W tym roku realizowana jest również ul. Sudecka. Pierwsza w Stroniu Śląskim ulica z dwoma pasmami ruchu przedzielonymi pasem zieleni z drzewami. Oczywiście wzdłuż tej drogi będzie położony chodnik. W ramach tej inwestycji dokonano remontu kanalizacji burzowej i na całym odcinku ul. Sudeckiej położono nowy wodociąg. Planowane zakończenie tego odcinka prac to 30.październik 2013 roku.
- Co dalej?
- W tej chwili przygotowujemy wniosek o pozyskanie środków z U.E. na dokończenie budowy kanalizacji wodociągowej i sanitarnej na całym Osiedlu. Jeśli uzyskamy te środki to zadanie wykonamy w 2014 roku i wówczas będzie można przystąpić już do budowy dróg wewnętrznych, chodników i parkingów.
Mam nadzieję, że po tej rewitalizacji Osiedle będzie tak piękne, jak oś. domków jednorodzinnych (ul. Jaworowa, Świerkowa, Kopernika), gdzie dokonano modernizacji w pierwszej kolejności i tak piękne, jak teren Spółdzielni Mieszkaniowej. Bardzo ważnym elementem zagospodarowania tego osiedla jest sprawa zagospodarowania budynków poszpitalnych. W tej chwili Gmina albo sprzedała albo przekazała do remontu w ostatnim czasie 7 budynków. Mam nadzieję, że te budynki uzyskają nowe elewacje, dachy, a wokół nich piękną, małą architekturę.
W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że w gminie rokrocznie organizowany jest konkurs na dotacje dla wspólnot, które dokonują renowację czy też remonty poprawiające estetykę swoich nieruchomości. Na dzień dzisiejszy widzę tu jeden budynek, który do tej nagrody się kwalifikuje. Myślę, że w następnych latach konkurencja będzie większa. I nagroda to niebagatelne 15 tysięcy zł.
- Kończymy o Morawce” i przechodzimy do następnego pytania?
- Jeszcze nie. Mam nadzieję, że w związku z realizacją dalszej rozbudowy Woj. Centrum Psychiatrii Długoterminowej Gmina pozyska jeszcze kilka budynków od Urzędu Marszałkowskiego, bo nie wierzę w to, że Urząd Marszałkowski potrafi je zagospodarować. A dla Wojewódzkiego Centrum... są one po prostu zbędne i tylko przysparzają kosztów. I na zakończenie tej sekwencji: nigdy nie składam obietnic wyborczych, ale już wcześniej mieszkańcom obiecałem, że oś. Morawka będzie priorytetem tej kadencji i tak się dzieje. O ile mnie pamięć nie myli, to przynajmniej przez poprzednie 40 lat nie było nic na tym osiedlu robione.
- Morawka, Morawka... inwestycje, a co z resztą miasta?
- To proszę, siadamy do samochodu i jedziemy do wschodniej części miasta, ul. Polna - remont drogi i chodników. Nawet przy priorytetach trzeba dbać o wszystkich...
- To teraz posumujmy sezon letni w gminie Stronie Śląskie...
- ... lato było upalne, ale krótkie. Turystów do nas trochę przybyło ale najbardziej jestem zadowolony z wykorzystania zalewu w Starej Morawie. Wg wstępnych szacunków sprzedaliśmy 35 tys. biletów a przecież dzieci i młodzież z naszej Gminy biletów nie potrzebowała (przegląd imprez kulturalnych - patrz strona obok).
- A ja podsumuję to tak: „Ludzie jadą teraz do Stronia nie „na Morawkę” ale nad „Staromorawskie Oczko”. Czas zatem na następne, oczywiste wręcz zagadnienie: Jak z przygotowaniami do sezonu zimowego?
- Powiem o dwóch najważniejszych inwestycjach: 1/ Powstaną trasy narciarstwa biegowego (ok. 70 km). Jesteśmy na etapie procedury przetargowej na zakup ratraka i skutera do śladów dla narciarzy. Trasy są już oznakowane. Powstaje „Przewodnik dla narciarza”. Zainstalowaliśmy również tablice informacyjne o miejscach postojowych dla samochodów, z których narciarze mogą dołączyć do tras biegowych. 2/ Wykonane zostały już tablice elektroniczne służące poprawie bezpieczeństwa turystów na naszym terenie. Tablice informują o czynnych lub nieczynnych obiektach turystycznych, o czynnych wyciągach narciarskich. Jest informacja o telefonach do służb ratowniczych i medycznych. Oczywiście z informacji na tablicach można dowiedzieć się o warunkach klimatycznych, jaki mamy dzień, godzinę.
Na tych tablicach możemy pokazywać także dowolne komunikaty i ostrzeżenia. Tablic jest 7 ustawionych: przy wjeździe do Stronia Śląskiego koło CETIK-u, w środku miasta naprzeciw Poczty, dwie tablice na Czarnej Górze, kolejne przy Zalewie w Starej Morawie, w Kletnie i koło Stacji Narciarskiej w Kamienicy.
- Warto jeszcze się pochwalić. Gmina Stronie Śląskie, a dokładniej wieś Nowy Gierałtów zajęła II miejsce w konkursie na „Najpiękniejszą wieś Dolnego Śląska w 2013 roku.
- Tak. Zgłosiliśmy tę wieś i otrzymała ona tak wielkie wyróżnienie. Ale dokładniej to spytaj się w Informacji Turystycznej.
To i dotarłem do p. Moniki Cieskowskiej. Pani Monika mówi: „z przyjemności informuję, że NOWY GIERAŁTÓW zajął II miejsce w kat. „Najpiękniejsza Wieś” i otrzymał nagrodę w wysokości 4 tys. zł. Warto powiedzieć o tym, że Rada Sołecka i mieszkańcy stworzyli tu Wiejski Plac Zabaw i Spotkań już zagospodarowany, łącznie z dokończeniem
i wyposażeniem domu spotkań. Koszt tych prac to 60 tys. zł, z czego po połowie dali: Urząd Marszałkowski i Gmina Stronie Śląskie, no i oczywiście prace społecznie wykonali mieszkańcy Nowego Gierałtowa”.
- To naprawdę piękna wieś. Gratuluję, bo przecież dość często odwiedzam i Jarmark Produktu Lokalnego, i „Gościnną Zagrodę”, a pamięć o „KRUSZYNIE” nigdy u mnie się nie zatrze.

Wydania: