Krioterapia - zimnolecznictwo

Autor: 
Małgorzata Beata Bodzek

Krioterapia jest to, uogólniając - forma zimnolecznictwa temperaturą poniżej 0 st. C.
Można ją podzielić na krioterapię ogólnoustrojową i miejscową.
Krioterapia ogólnoustrojowa jest działaniem na powierzchnię całego ciała krańcowo niskich temperatur (poniżej -120 st.), przez okres do 3 minut. Celem jest wywołanie fizjologicznych odruchów oraz reakcji obronnych, które są korzystne i skuteczne w przywracaniu i utrzymaniu równowagi organizmu ludzkiego. Zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej przeprowadzane są w specjalistycznym urządzeniu - kriokomorze. Cykl zabiegów obejmuje 10 - 20 wejść, codziennie lub dwa razy dziennie, z zachowaniem czterogodzinnej przerwy między zabiegami. Po schłodzeniu pacjenci każdorazowo wykonują serię ćwiczeń dobraną odpowiednio dla każdego pacjenta, z uwzględnieniem rodzaju dolegliwości, możliwości wysiłkowych i ruchowych, ogólnego stanu zdrowia.
W czasie zabiegów krioterapii ogólnej nad pacjentem nadzór sprawuje lekarz, rehabilitant i technik kriokomory. Lekarz podejmuje decyzje o czasie trwania zabiegu oraz temperaturze - dla każdego indywidualnie.
Wskazania do krioterapii
ogólnoustrojowej:
- choroby zapalne narządu ruchu - reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroby reumatyczne tkanek miękkich, zapalenie stawów o podłożu metabolicznym – dna moczanowa,
- choroby skóry z zajęciem stawów – łuszczycowe zapalenie stawów,
- choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, dyskopatie (zespoły bólowe),
- stwardnienie rozsiane (SM),
- zespoły przeciążeniowe i pourazowe obrażenia narządu ruchu (stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia, złamania, krwiaki itp.),
- niedowłady i przykurcze spastyczne kończyn w wyniku schorzeń o podłożu neurologicznym i ortopedycznym,
- pierwotna i wtórna osteoporoza (profilaktyka),
- cellulitis,
- łagodzenie objawów menopauzy,
- stany zmęczenia psychicznego (stres),
- zespoły depresyjne i nerwice.
Przeciwwskazania do krioterapii ogólnoustrojowej:
- choroby serca i układu krążenia,
- choroby nowotworowe i stany znacznego wyniszczenia organizmu,
- zaawansowane ropno-zgorzelinowe zmiany kończyn,
- czynny proces gruźliczy,
- ostre schorzenia dróg oddechowych (grypa, zapalenie płuc, itp.),
- nadwrażliwość na zimno,
- nadmierna potliwość skóry,
- klaustrofobia.
Krótki, intensywny wpływ bardzo niskich temperatur uruchamia w organizmie człowieka reakcje hormonalną, powodującą wzrost przemiany tkankowej i, wbrew pozorom, podwyższenie ciepłoty tkanek. Krioterapia ogólnoustrojowa powoduje znieczulenie i uruchamia wewnętrzną reakcję przeciwbólową. Wpływ niskich temperatur na rozluźnienie mięśni szkieletowych tłumaczy się zmniejszonym napływem do rdzenia kręgowego bodźców bólowych, a w obrębie kończyn zachodzi reakcja otwierania lub zamykania przetok tętniczo-żylnych. Wszystko to stwarza komfortowe warunki do postępowania rehabilitacyjnego, które można zintensyfikować i przedłużyć.
Zastosowanie ogólnoustrojowe temperatur kriogenicznych wywołuje szczególną formę termoregulacji, dającej niezwykle korzystne skutki i efektywną odnowę biologiczną. Zaobserwowano również wyraźny wzrost odporności ustroju.
Należy podkreślić, że wykorzystywanie oddziaływania temperatur kriogenicznych na ustrój człowieka ma nie tylko zastosowanie w medycynie, w postępowaniu z ludźmi chorymi, ale również u osób zdrowych, uprawiających wysiłek sportowy wyczynowo lub rekreacyjnie. Jest to doskonała metoda odnowy biologicznej, pozwalająca w szybki i efektywny sposób zregenerować organizm po wytężonym wysiłku. Sprzyja również szybszemu złagodzeniu dolegliwości, zwłaszcza bólowych, powstałych np. w wyniku uprawiania sportu.

Czy wiecie, że:
. Krioterapia jest również skuteczną metodą w zwalczaniu otyłości i cellulitu.
. Najnowsze badania wykazały pozytywne oddziaływanie krioterapii na zwiększanie zdolności koncentracji, łatwiejsze staje się podejmowanie trudnych decyzji.
. Obserwuje się wzmocnienie psychiki u osób poddawanym krioterapii, właściwość tą wykorzystuje się w leczeniu depresji. Zimno sprawia, że ośrodkowy układ nerwowy staje się bardziej odporny na zmęczenie fizyczne i psychiczne.
. Krioterapia powoduje podniesienie progu bólu, dzięki czemu stajemy się bardziej wytrzymali i sprawniejsi ruchowo.

Wydania: