Powiatowe remonty drogowe na 837 tys. zł

Autor: 
inf. Marta Zilbert
kościuszki-cząstkowy-2013 (8).jpg
ZDP-Jugów (3).jpg

Ponad 830 tys. zł wyda tej wiosny Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku na remonty cząstkowe dróg powiatowych. Obejmą one (lub częściowo już objęły) drogi w Kłodzku (ul. Połabska – Kościuszki – Nowy Świat – droga powiatowa nr 3226D, koszt około 76 tys. zł), Nowej Rudzie i Jugowie (droga powiatowa nr 3356D, koszt ok. 60 tys. zł), Bystrzycy Kłodzkiej (ul. Międzyleśna – droga powiatowa nr 3236D, koszt ok. 15 tys. zł) i Polanicy-Zdroju (ul. Wojska Polskiego – droga powiatowa nr 3240D koszt 15 tys. zł). Oprócz tych remontów, wykonywanych przez firmy zewnętrzne, ZDP w Kłodzku przeprowadza remonty własnymi siłami, przy wykorzystaniu zakupionej masy mineralno-bitumicznej na gorąco i wynajętego sprzętu specjalistycznego. Rozpoczęto już wbudowywanie 200 ton masy za około 100 tys. zł, a przetarg na zakup kolejnych 600 ton i wynajem sprzętu (ponad 300 tys. zł) został już ogłoszony.
W ten sposób remontowane są drogi powiatowe nr 3234D i 3235D od Domaszkowa przez Długopole-Zdrój do Bystrzycy Kłodzkiej, a w następnej kolejności wykonane zostaną prace w miejscowościach: Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój, Szalejów Dolny, Stary Wielisław, Sokolec i Jugów. ZDP planuje również ogłoszenie przetargu na remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na kwotę ponad 260 tys. zł.

Wydania: