Mali wzrostem, wielcy duchem

Autor: 
MD

Echa 34. sesji Rady Miejskiej w Kłodzku
Przed sesją 27.04.br. Rada Miejska z burmistrzem B. Szpytmą nagrodziła dyplomami uczniów UKS „ Szóstka” z SP Nr 6 w Kłodzku - medalistów Mistrzostw Polski, ich trenerów i dyrektora.
Dlaczego „mali wzrostem”? bo jest to grupa dzieci szkolnych od O do I kl. Gimnazjum i większość z nich, to nie obrażając „maluchy" uśmiechnięte i zadowolone z sukcesu. Tylko dlaczego Burmistrza nazywali prezydentem trudno pojąć, być może ranga spotkania była dla nich tak duża. Drużyna UKS „Szóstka”zajęła III m. na Ogólnopolskich Zawodach w Narciarstwie Zjazdowym w Pruszkowcach k. Zakopanego pod egidą trenerów - nauczycieli SP 6 pp. Gustawa Paczki i Armina Jarosza, także radnego RM. Aby podnieść rangę sukcesu podam fakt, że nasi walczyli z gimnazjalistami. Wyróżniona została także Patrycja Michalczyk, była uczennica SP 6, piłkarka nożna, gra już w juniorach reprezentując Dolny Śląsk i Kłodzko. Jej trenerami byli pp. Mariusz Sobczyk i Zbigniew Markiewicz uhonorowani dziś dyplomami. Może nam rośnie talent na miarę Lewandowskiego, który (niedoceniany w młodych latach) 4. golami w meczu Borussia-Real zachwycił piłkarski świat. O tym, że „Szóstka” kształci młodych sportowców wiadomo nie od dziś, zbliżające się 10-lecie Klubu UKS z pewnością przypomni młodych sukcesorów sportowych.
***
Omówiono na Komisjach sprawozdania o stanie bezrobocia w Kłodzku oraz współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. Kierownik PUP p. Krzysztof Bolisęga w skrócie przedstawił tematy. W okresie od XII-III zarejestrowano 8000 bezrobotnych, w zimie odnotowano 13000. Na pytanie radnych co PUP robi by im pomóc dowiedzieliśmy się że: jak dotychczas wypłacane są zasiłki, kredyty dla podejmujących biznes (65-68% utrzymuje się na rynku 3 rok) - ale miejsc pracy jest mało na naszym terenie. 4000 osób z wykształceniem gimnazjalnym /.../ szuka zatrudnienia przy czym dostępne prace publiczne nie wywołują akceptacji.
Nakłady w tym resorcie są i będą ograniczane. Uruchamiane są programy pilotażowe poprzez Agencje Pracy, by dać pracę choć na czas ograniczony. Wkrótce odbędą się Targi Pracy, pozyskano 30. pracodawców... Radny Zdz. Duda pytał z jakich programów zatrudniani są bezrobotni a radna Zdz. Górska jaka jest reakcja PUP, gdy bezrobotny odmawia przyjęcia propozycji pracy, czy traci się zasiłek? Zależy od formy odmowy... kary dotyczą praw i obowiązków bezrobotnego... Wsparcie PUP dotyczy doposażenia stanowisk pracy, staży. M. in. 50. pracodawców (turystyka) otrzymało 1.100 mln zł... Radny Duda: czy małe firmy rodzinne mogą ubiegać się o dofinansowanie zw. z zatrudnieniem pracowników? Odp. mogą, ale muszą prowadzić biznes przynajmniej 6 m-cy.
Radny M. Piszko: wsparcie dla Kłodzka wyniosło 1,445 mln zł, jaki był podział? Odp.: to kwota dla samorządu i podmiotów gospodarczych - ale nie ograniczano się do miejsca zamieszkania. Powiat otrzymał 21 mln zł na aktywizację pracy. Radny Z. Żerkowski: ...czy duży jest procent bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jak mają żyć ludzie likwidowanych zakładów, czy badana jest efektywność zdobycia trwałej pracy...? Odp.: PUP analizuje ten problem...100% środków przeznacza się na dofinansowanie miejsc pracy, 100 % dajemy na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla ponad 300 osób).78% to prace interwencyjne, od 45% na staże - to wysokie wsparcie, twierdzi kierownik PUP. Radny M. Piszko: łącznie Kłodzko w 2012 r. dostało 6,150 mln zł. Przewodniczący RM P. Brzostowicz dodaje: trzeba odpowiednich szkół także z nauką języków, bo bez nich dziś trudno o dobrą pracę. Radny A.Jarosz mówił o kłopotach klubów sportowych dot. wynajmowania obiektów sportowych.

Zapytania radnych:
Pytano głównie o usuwanie śmieci po zimie, okolice nadwodne, peryferia miasta, o przegląd placów zabaw na oś. Kruczkowskiego, na ul. Krasickiego, Malczewskiego (jest zlecony), o wymianę piasku w piaskownicach, uzupełnienie ławek, nowe elementy zabawowe, o parkingi dla niepełnosprawnych na oś. Dąbrówki . Pyt.: czy jest już wycena działki na Owczej Górze dla Diecezji Świdnickiej ze zbyciem 99% ? Czy wycofano już uchwałę koncesyjną dla spółki Wodociągi? O dojazd do osadników (które trzeba systematycznie czyścić z osadów piasku) na działce właściciela młyna. Czy na ul. Walecznych odebrano I etap robót? niebawem umowa na II etap robót. Czy zakończono remonty cząstkowe dróg publicznych, widać pełno dziur w okolicach ulic Krakusa, Wandy, Szkolnej, Dworcowej, o przeczyszczenie studzienek kanalizacyjnych...
Wisienką na torcie było osiem nowych interpelacji dociekliwego radnego Michała Piszko, który żeby wiedzieć co się dzieje w Gminie musi pytać na piśmie.

Wydania: