Konferencja przeciw przemocy

Autor: 
inf. M. Zilbert

Kłodzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który prowadzony jest przez Towarzystwo Społeczne „Razem”, 17 kwietnia br. zorganizował powiatową konferencję pn. „Można inaczej – przeciwdziałanie przemocy w środowisku lokalnym”.
W konferencji i spotkaniach panelowych, które miały na celu wypracowanie lokalnych procedur reagowania i wymianę doświadczeń, uczestniczyli przedstawiciele tych jednostek i organizacji z terenu powiatu, których rolą jest przeciwdziałanie przemocy, ale także wychowywanie i edukacja młodzieży.
Zanim głos zabrali zaproszeni eksperci, wszystkich przybyłych na spotkanie powitała prowadząca konferencję Barbara Pełyńska oraz starosta Maciej Awiżeń, który zachęcał gości konferencji do dalszego efektywnego współpracowania ze sobą i z Powiatem w celu prewencji i ochrony (zwłaszcza dzieci) przed przemocą, a kiedy zaistnieje – w skutecznym rozwiązywaniu problemów. Wnioski i rekomendacje pokonferencyjne będą przesłane do uczestników konferencji i przekazane do władz samorządowych.

Wydania: