10 milionów na oddłużenie szpitala w Bystrzycy

Autor: 
inf. E. Walczak

4 kwietnia br., Renata Surma, burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej podpisała umowę dotacji 10 milionów na oddłużenie szpitala w Bystrzycy.

- Cieszę się, że wielomiesięczny wysiłek naszych urzędników oraz kierownictwa szpitala został zwieńczony sukcesem - powiedziała Renata Surma, burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, po powrocie z Ministerstwa Zdrowia, gdzie dopełnione zostały ostatnie formalności przyznania dotacji z budżetu państwa na pokrycie części zobowiązań SP ZOZ-u przejętych przez miasto.
Zadłużenie bystrzyckiego szpitala wynosiło ponad 23 miliony złotych i groziło likwidacją tej ważnej placówki opieki zdrowotnej dla mieszkańców ponad 20. tysięcznej gminy. Jednak dzięki staraniom władz miejskich od 1 stycznia br. borykający się z problemami finansowymi SP ZOZ został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Bystrzyckie Centrum Zdrowia”.
- Umożliwiła nam to nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie w czerwcu 2012 roku. Dzięki temu, przejmując dług mogliśmy ubiegać się o dotację celową z budżetu państwa na pokrycie części przejętych od SP ZOZu zobowiązań. Wymagało to spełnienia wielu trudnych warunków, ale dzięki wspólnemu wysiłkowi przyznano nam prawie 10 milionów. I to jeszcze nie koniec, bo jeśli część wierzycieli zgodzi się umorzyć odsetki, to otrzymamy z budżetu również ich równowartość. Już w tej chwili wiem, że jeden z nich wyraził zgodę, więc można liczyć na kolejne sto kilkadziesiąt tysięcy – cieszy się pani Burmistrz.
- Obecnie, po ponad półrocznym kompleksowym remoncie dysponujemy nowoczesnym, w pełni wyposażonym i spełniającym wszystkie wymagania obiektem. Zmodernizowaliśmy blok operacyjny, pracownie endoskopii oraz RTG i laboratorium diagnostyczne a w oddziałach szpitalnych wymieniliśmy większość sprzętów i aparatury na nowocześniejsze – dodaje prezes Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Jarosław Surówka, który wyraża ulgę i uznanie dla wysiłku, jaki władze Bystrzycy Kłodzkiej włożyły w to przedsięwzięcie.

Wydania: