Wambierzyce ... po raz kolejny...

Autor: 
Ania Kurtasz
ania.jpg

Podczas marcowych poszukiwań strusiego jaja zatrzymaliśmy się na chwil parę w Wambierzycach. Nie po raz pierwszy zresztą. Piękna bazylika pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wielokrotnie już była celem naszych wycieczek. Uznawana jest ona za jeden z największych zabytków barokowych na Ziemi Kłodzkiej.
Początki kultu Maryjnego w Wambierzycach sięgają XIII wieku i wiążą się
z historią niewidomego Jana z Raszewa, który odzyskał wzrok, modląc się przed figurką Maryi. Do miejsca tego zaczęli napływać pielgrzymi, więc u stóp drzewa, na którym umieszczona była figurka, wybudowano kamienny ołtarz, chrzcielnicę i lichtarz. Na początku XVIII wiekuw Wambierzycach wybudowano okazałą świątynię – na wzór jerozolimskiej Świątyni Salomona. W 1936 roku papież Pius XI podniósł jej godność do rangi bazyliki mniejszej. Obecnie jest ona celem pielgrzymek z całego świata. Zachęcam do odwiedzenia tego miejsca – nasza kotlina skrywa w sobie wiele atrakcji!

Wydania: