Bądź uważny, bądź świadomy, bądź zielony!

Autor: 
Jakub Cudak
laska2.jpg

Dzisiaj o ekologii mówi się bardzo wiele, ale przedstawiane w mediach informacje są zwykle bardzo powierzchowne, a często także specjalnie zmanipulowane. Człowiek ma w obecnych czasach tak duży wpływ na Ziemię, że musimy być świadomi, jak zmieniamy ekosystemy wokół nas i jakie to może przynieść skutki. By lepiej zrozumieć zawiły świat przyrody, klasa I Liceum Społecznego
w Kłodzku wzięła udział w projekcie ekologicznym „EKO-ŚWIAT” na lekcjach geografii.
Pierwsze zajęcia w ramach projektu odbyły się już w październiku. Podzieleni na czteroosobowe grupy stworzyliśmy metaplan, na którym zaprezentowaliśmy wybrane podczas dyskusji problemy ekologiczne Polski oraz zaprezentowaliśmy ich rozwiązania. Przez kolejne kilka miesięcy na lekcjach nie zajmowaliśmy się ekologią, a gdy już prawie zapomnieliśmy o październikowej dyskusji, Janusz przedstawił kolejne grupowe zadanie: macie przeprowadzić ankietę wśród mieszkańców Kłodzka, by dowiedzieć się, jak oceniają eko-problemy Ziemi Kłodzkiej. Po zebraniu odpowiedzi podsumowaliśmy rezultaty, a tydzień później sporządziliśmy wykresy, ukazujące, jak wyniki poszczególnych grup różniły się od średniej, jakie problemy wywoływały największe kontrowersje wśród badanych i które uznali oni za najważniejsze dla regionu. Podczas podsumowującej pierwszą część dyskusji dowiedzieliśmy się, że za tydzień odwiedzą nas wolontariusze z 4 państw, których będziemy mogli wypytać o ochronę przyrody poza Polską. Goście pochodzili z Indii, Islandii, Peru i Litwy. Efektem wspólnej pracy były postery. Najważniejszymi problemami w Indiach okazały się nadmierne wycinanie lasów i globalne ocieplenie, na Islandii rozrzutne używanie wody oraz brak drzew, w Peru źle zorganizowany recykling i stare samochody emitujące dużo gazów, a na Litwie import starych aut z Zachodu oraz niski poziom świadomości ekologicznej. Wiele problemów było wspólnych dla wszystkich państw, ale każdy z wolontariuszy opisał też typowe dla jego ojczyzny. Indie zmagają się z coraz większym przeludnieniem, Islandczycy wycięli praktycznie wszystkie drzewa na swojej wyspie, w Peru ludzie obawiają się El Nińo, przynoszącego powodzie błotne, zaś Litwini mają problem z dużą ilością odpadów nuklearnych. Po zakończeniu spotkania myśleliśmy, że to już koniec projektu. Okazało się jednak, że to dopiero początek międzynarodowych dyskusji. Tydzień później do szkoły przybyło około 50 wolontariuszy z całej Europy. Znów pracowaliśmy w grupach: czerwonej, zielonej, żółtej i niebieskiej. Działałem w zespole zielonym z Patrycją Kokocińską, Tomkiem Beckiem i Damianem Trubeckim. Po kilku minutach wzajemnego poznawania się, rozpoczęła się właściwa dyskusja. Każdy wolontariusz otrzymał znaną nam już na pamięć ankietę i przyporządkował odpowiednim problemom ocenę, po czym zliczyliśmy ilość punktów i wybraliśmy najważniejsze dla wszystkich problemy. Poznaliśmy także te specyficzne dla poszczególnych państw, m.in. nielegalne wycinanie lasów na Słowacji, czerwony szlam, pamiątkę po katastrofie na Węgrzech, zagrożone przez poszukiwaczy złota górzyste ekosystemy Bułgarii, czy płonące lasy Grecji. Efektem naszej pracy był poster prezentujący wyniki ankiety i dyskusji. Po skończeniu pracy zastanowiliśmy się jeszcze wspólnie nad sposobami rozwiązania wybranych problemów, a na koniec doszliśmy do wniosku, że kluczową kwestią jest edukowanie społeczeństwa, by poprzez mądre wybory życiowe i polityczne każdy człowiek wspierał ochronę przyrody.
Prezentacja posterów wszystkich grup i poczęstunek zakończyły wspólne działania. Zarówno wolontariusze, jak i my – licealiści ze Społecznej - byliśmy z nich bardzo zadowoleni. Poznaliśmy podejście do ekologii młodych ludzi z całej Europy, mogliśmy też porównać nasz zasób wiedzy z ich doświadczeniami. Mimo, że wolontariusze w większości byli już dorośli, porównanie to wcale nie wyszło na naszą niekorzyść. Cały projekt podsumowaliśmy dzień później. Efekty to nie tylko postery i ankiety, to przede wszystkim lepsze zrozumienie, w jaki sposób człowiek wpływa na otaczającą go przyrodę, jak wiele elementów przenika się wzajemnie, w jaki sposób pozornie niepowiązane z przyrodą problemy, takie jak konsumpcjonistyczny styl życia, wpływają na biosferę. Oprócz nas, wiedzę z projektu wynieśli także uczniowie trzeciej gimnazjum, oglądając prezentacje multimedialne poświęcone Peru, Islandii, Indiom i Litwie, przygotowane w domu jako zadanie domowe przez I LO.

Wydania: