Wapniarka - wieża zaimpregnowana

Autor: 
Marek Gałowski
wapniarka.jpg

Towarzystwo Miłośników Gorzanowa zakończyło realizację projektu pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa wieży widokowej na Wapniarce jako punktu widokowego w obszarze chronionym”. W bieżącym roku wykonano instalację odgromową, całościową impregnację wieży, małą architekturę rekreacyjną w jej otoczeniu oraz oznakowanie dojść pieszych.
Wieżę obserwacyjno-przeciwpożarową na Wapniarce budowano w trzech etapach od 2006 do 2011 roku przy wsparciu finansowym: Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Kłodzkiego, Gminy Kłodzko, Gminy Bystrzyca Kłodzka. Celem budowy było ukazanie piękna Ziemi Kłodzkiej, wzrost znaczenia turystycznego oraz monitorowanie zagrożenia pożarowego lasów. Konstrukcja wieży jest drewniana. Usytuowana jest na terenie leśnictwa Waliszów w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka. Całkowita wysokość wynosi 19,5 m. Na wieżę prowadzi 71 drewnianych stopni łączących trzy platformy widokowe.
Pomysłodawcą i realizatorem inwestycji było Towarzystwo Miłośników Gorzanowa; projektant: Jerzy Godziejewicz – Lądek Zdrój, Marek Biernat – instalacja odgromowa Gorzanów; wykonawcy: Józef Wysoczan – Krosnowice, Andrzej Mozgiel – Nowa Łomnica, Andrzej Olender – instalacja odgromowa i impregnacja Krosnowice, Henryk Mrówka – kierownik budowy.

Wydania: