Szkoła Podstawowa w Gorzanowie żyje projektami

Autor: 
Krystyna Mokrzycka
gorzanów3.jpg

Kolejny projekt w naszej szkole dobiega końca. W ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, uzyskaliśmy fundusze na projekt „Uczyć się wolę w bezpiecznej szkole.”
Założenia projektu to działania w celu szerzenia wiedzy i zwiększania umiejętności uczniów oraz dzieci przedszkolnych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
W szkole odbywały się cykle szkoleń i wykładów na temat bezpieczeństwa na drodze i w szkole. Przeprowadzono kurs na kartę rowerową oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy poznawali zasady zachowania bezpieczeństwa podczas sytuacji zagrożenia, sprawdzania przytomności, wzywania pomocy, ćwiczyli też sztuczne oddychanie. Nauczyciele prowadzili cykl lekcji poświęconych prawidłowemu żywieniu i profilaktyce chorób. Ich celem było kształtowanie postaw prozdrowotnych, m.in. nawyku dbania o zdrowie, respektowania zasad higieny, przestrzegania piramidy żywieniowej. Dla podkreślenie znaczenia aktywnego stylu życia odbyła się ogólnoszkolna wycieczka do rezerwatu „Szczeliniec Wielki ”. Dzieci przedszkolne i uczniowie klas młodszych miały spotkania z panią policjantką, podczas którego poznawały zasady zachowania się na drodze.
Efektem trwałym projektu jest przygotowana kolejna szkolna sala, w której odbywać się będą różnorodne spotkania projektowe, służyć też będzie jako sala do spożywania pokarmu. Dokonano w niej m.in. wymiany instalacji elektrycznej, przygotowano miejsce do zainstalowania w przyszłości hydrauliki i kuchenki elektrycznej. Na bieżąco prowadzono różne prace remontowe podnoszące stan bezpieczeństwa w szkole.
Z nami ostatnie tygodnie projektu poświęcone zasadom zachowania na wypadek pożaru, ćwiczenia ewakuacji na wypadek pożaru oraz spotkanie z funkcjonariuszami straży pożarnej.
Realizacja projektu umożliwiła naszym uczniom nabycie praktyki i pewności siebie, co może w przyszłości przydać się im w sytuacji zagrożenia.

Wydania: