Konferencja policji w Kudowie

Autor: 
inf. M. Zilbert
konferencja-policji.jpg

Na zakończenie współfinansowanego przez Unię Europejską projektu „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” 21 listopada br. w Kudowie-Zdroju odbyła się konferencja podsumowująca jego realizację.
W konferencji udział wzięli m.in. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Zbigniew Maciejewski, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, parlamentarzyści RP, komendanci policji, komendanci i dyrektorzy współpracujących z policją służb mundurowych, a także władze powiatu kłodzkiego i samorządów gmin, biorących udział w realizacji projektu.
Poszczególne etapy realizacji projektu uczestnikom konferencji przedstawił insp. Andrzej Łuczyszyn – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, a insp. Andrzej Basztura – Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku zaprezentował sytuację bezpieczeństwa w powiecie kłodzkim i specyfikę pracy policji w regionie uzdrowiskowo-turystycznym. Podczas spotkania głos zabrali również poseł Monika Wielichowska, senator Stanisław Jurcewicz, w imieniu posła Jakuba Szulca – dyrektor biura poselskiego Hubert Krech, Sławomir Sobieszek zastępca dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego,  wicestarosta Adam Łącki i burmistrz Kudowy-Zdroju Czesław Kręcichwost.
W ramach projektu – realizowanego w latach 2008-2011 przez wrocławską Komendę Wojewódzką Policji we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i dolnośląskimi gminami – w powiecie kłodzkim gruntowne modernizacyjne remonty przeszły komisariaty w Nowej Rudzie, Kudowie-Zdroju, Polanicy-Zdroju, Lądku-Zdroju i Bystrzycy Kłodzkiej, rozbudowany został monitoring miast (Nowa Ruda, Kudowa i Lądek), a także – w ramach projektu komplementarnego – zakupiono 2 nowoczesne samochody policyjne dla komend w Polanicy i Nowej Rudzie. Celem projektu, który w sumie obejmował 9 gmin w powiatach kłodzkim, jeleniogórskim i kamiennogórskim, była poprawa jakości obsługi interesantów oraz wizerunku policji, a także podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Całość inwestycji wyniosła ponad 9 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wniosło ponad 6 mln.
9 listopada br. roku Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu za realizację tego projektu została uhonorowana II nagrodą konkursie beneficjentów – „Dolnośląski Lider RPO”.

Wydania: