Echa XIV sesji Rady Miejskiej w Kłodzku - 24.11.2011 - Idą podwyżki lokalne

Autor: 
MD

Oprócz gorących tematów obrady z udziałem trzech Burmistrzów, zdominowały przegłosowane - przy sprzeciwie opozycji - propozycje uchwał dot. podatków i opłat lokalnych:
wody i ścieków, podatku - od nieruchomości i gruntów oraz od środków transportowych oraz opłaty od psów (35 zł za jednego psa).
Woda i ścieki - mieszkańcy Kłodzka zaczęli oszczędzać wodę! I nie wyszło to na dobre o dziwo, gdyż mniejsze zużycie wody paradoksalnie spowodowało spore podwyżki - o 1,14 zł za 1 m3 netto + podobnie za ścieki.
* Kłodzko nie ma przemysłu lecz czy obciążając gospodarstwa domowe osiągniemy cel? Dziś w Kłodzku zużycie wody wynosi 3000 m3 na dobę, 30% kosztów Spółki to fundusz płac, jest minimalne zatrudnienie - mówił radny
R. Wójcik apelując do Prezesa Wodociągów by zatrzymać indeksację poborów. Dyskutowaliśmy problem na Komisji...cena wody zawsze była zaniżana o 1-2 punkty - podwyżka do kubika wody 1.30 zł jest niezbędna, bo za rok zapłacimy więcej. Wyprowadzenie Przedsiębiorstwa na prostą jest KONIECZNE, trzeba dostosować PRODUKCJĘ do POTRZEB mieszkańców.
Radny Żabski pytał czy będzie audyt wartości spółki? Podwyżki spowodują większe oszczędności zużycia wody - gdzie jest próg opłacalności, by nie stanąć „przed ścianą”? Burmistrz Szpytma w odp:1. „to co Pan mówi potwierdza logikę podwyżki...oszczędzając zapłaci się mniej. 2. Nie zamierzam sprzedawać udziałów tej Spółki”. Trzeba realną produkcję ograniczyć do potrzeb mieszkańców. Indeksacja wzrośnie o 2%, bo nie było podwyżek w ub. roku, w Spółce nastąpią zmiany związane z poprawą działalności - informował Burmistrz.
Radna C. Włodarczyk podnosiła fakt, że mieszkańcy już dostali wypowiedzenia czynszów, które od 1 marca 2012 r. będą wyższe, teraz dochodzi m.in. podwyżka wody, więc portfele mieszkańców będą mocno obciążone... Burmistrz Kłodzka bronił się twierdząc m.in., że jest wykonawcą uchwał przegłosowanych przez radnych. Radny Żabski: podwyżka wody nie zwiększy przychodów, przyczyna kłopotów leży po stronie kosztów, ludzie będą jeszcze b. oszczędzać wodę, 18% w górę to duży cios dla ludzi a jaka jest kondycja Spółki? 215 tys zł strat w 2010 r., jak będzie w 2011 r. - trzeba ograniczyć koszty. Opozycja pyta: czy istnieje plan sprzedaży udziałów Spółki, zmiany w kapitale własnym, czy podwyżka wody przyniesie rezultat? Odp. Burmistrz Szpytma: Strata wykazana w 2010r. wynika głównie z inwestycji /otwarcie suszarni/ - weszła w koszt Spółki. Zużycie wody, ścieków spada ale produkuje się mniej odpadów stałych, w perspektywie nastąpi odsączanie, co ograniczy koszty utylizacji i opłaci się nam. Zmiany kapitałowe następują co roku, część materii niszczeje... nie mam zamiaru sprzedaży. Zmiany będą konieczne by Spółkę dostosować do potrzeb..., podwyżki nie są drastyczne twierdził Burmistrz.
* Odnośnie zmian w budżecie - przegłosowano 11:6 dofinansowanie 550 tys. zł dla KCKSiR (występowano o 1 mln zł). Na pytanie opozycji o w/w dotację p. Skarbnik odp., że w 2010r. planowano 4,5 mln zł, w 2011 r. dostali 2,7 mln zł co wymusiło wzięcie kredytu. Wskazana kwota ma pokryć koszty bieżącej działalności kulturalnej. Burmistrz Szpytma informował, że potrzeby instytucji wynosiły 4,5 mln zł, dostali przeszło 1 mln zł mniej... połączenie KOK-u i OSiRU, likwidacja Schroniska dały oszczędności /.../. c.d.n.

Wydania: