Echa XIII sesji RM Kłodzko (skróty)

Autor: 
MD

Przygotowania do zimy. * Przetarg na odśnieżanie wygrała firma „ROKAN”. Radny R. Wójcik informował, że na Komisji zajęto się istotną dla mieszkańców, jak pamiętamy z ubiegłych okresów zimowych, sprawą wywozu zwałów śniegu. Śnieg zsuwany na chodniki utrudnia przechodzenie stwarzając kolejne zagrożenia a umowa tej czynności nie przewiduje, ustalono trzy kategorie odśnieżania ulic. Prosił o podanie do wiadomości publicznej telefonu interwencyjnego - ma nim być nr tel. do Straży Miejskiej. Radny Zdz. Duda przypomniał, że w ub. roku wywóz śniegu kosztował Gminę kolosalne sumy.
* Jednogłośnie przegłosowano uchwałę dot. przekazania środków finansowych dla Policji. Radni składali na ręce Komendanta Policji podziękowania dla regularnie współpracujących dzielnicowych..
* Radny Żabski zadał pytanie ile „na dziś wynosi rzeczywiste zadłużenie m. Kłodzka (kredyty, pożyczki, cesje wierzytelności)?" P. Skarbnik tłumaczyła dlaczego trudno jest tak z marszu podać
w/w dane by nie zostały przekłamane.
* W imieniu Wójta p. J. Błaszczak - wyłuszczając problem (budowa lądowiska w Boguszynie), zwróciła się do Rady Miejskiej o 15 000 zł dotacji na ekspertyzy, dodając, że koszt 20 000 zł poniesie Gmina Wiejska Kłodzko. Radni
w dyskusji, przyznając dobry, choć nie nowy pomysł lądowiska (czasy przed-wojenne), sugerowali właściwość udziału we wspólnym temacie Stowarzyszenia Gmin Kłodzkich, podnosili m.in. problem braku obwodnicy/.../ Dyskusję zakończył wniosek by temat przełożyć.
* Kierownik Wydz. Rozwoju referował zasadność wprowadzenia autopoprawki do załącznika do uchwały w spr. „ wprowadzenia zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Starówki, Wyspy
Piasek i Fortu Owcza Góra wraz z otuliną w Kłodzku (druk 167).
* Dalszą część sesji wypełniły wybory nowych ławników.

Wydania: