Notgeldy - pieniądz zastępczy (2)

Autor: 
Henryk Grzybowski
Notgeld Altheide 1007_75 Pf.jpg

Oto kilka przykładów pieniądza zastępczego na Ziemi Kłodzkiej.
Bony emitowane przez Polanicę mają dwie wersje: czerwono-czarną lub niebiesko-czarną – na białym tle. Wykonane zostały przez drukarnię Ludwiga Schirmera z Kłodzka. Prosty, elegancki bon o wartości 75 pf, w awersie opatrzony był napisem Notgeld der Gemeinde Altheide in Schlesien. Gültig bis Abruf – Notgeld gminy Polanica na Śląsku. Ważne do odwołania i przynosił widok wyrobów huty szkła kryształowego – rżniętej w krysztale karafki i kielicha, na rewersie widok samej huty (kilka lat wcześniej wybudowanej, a kilka lat temu wyburzonej) z napisem Kristallglas-Hüttenwerke Franz Wittwer – Zakłady hutnicze szkła kryształowego Franz Wittwer i Altheide Bez. Breslau – Polanica rejencja wrocławska. Jest to jedyny niepodpisany przez członków zarządu nominał. Pozostałe nominały, nie tak eleganckie, raczej w duchu estetyki mieszczańskiej: 25 pf z puttem (amorkiem) polewającym ożywczą wodą ranę w miejscu przebicia serca strzałą Amora na tle pijalni, 50 pf z tryskającą z czaszy fontanną i jednomarkowy z wejściem do pijalni – opatrzone były podpisami Eduarda Rohrbacha i Franza Oppitza (który nie wchodził w skład zarządu, najwidoczniej skarbnika). Prawdopodobnie wyemitowano je później, gdyż Rohrbach był nieetatowym naczelnikiem miejscowości w latach 1919-1923. Bony zawierały także dodatkowe napisy Altheide – Herzheilbad in Schlesien – Polanica. Uzdrowisko chorób serca na Śląsku oraz slogan propagandowy Altheide – heilt’s Herz – Polanica leczy serce. Zwróćmy uwagę, że w oficjalnej nazwie miejscowości nie występuje jeszcze słowo Bad, czas na to nadejdzie dopiero w 1925 r. c.d.n.

Wydania: