Doskonalenie pracy w urzędzie

Autor: 
inf. Marta Zilbert
konferencjaCAF.jpg

Starostwo Powiatowe w Kłodzku od czerwca 2009 roku uczestniczyło w zakończonym właśnie projekcie pn. „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie”. Podsumowanie projektu, na którym Powiat Kłodzki reprezentował starosta Maciej Awiżeń, odbyło się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu 16 września br. W konferencji podsumowującej uczestniczyło 158 osób, w tym m.in. Andrzej Trzęsiara – zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, szefowie samorządów i kierownicy programu z 27 urzędów uczestniczących w projekcie, władze Urzędu Miasta w Dzierżoniowie oraz konsultanci Umbrelli.
Celem projektu była poprawa jakości usług publicznych świadczonych klientom przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich sprawności instytucjonalnej, poprzez rozwijanie potencjału wszystkich pracowników i doskonalenie pracy urzędów. Celem konferencji były działania promocyjne dla popularyzacji wyników projektu. W programie spotkania znalazły się tematy dotyczące m.in. systemów zarządzania jakością stosowanych w urzędach (ISO 9000 i Model CAF), obszarów zastosowania, korzyści z wdrożenia, przebiegu procesu wdrażania w urzędach, najlepszych rozwiązań i praktyk urzędów, zarządzania procesowego i systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Kierownictwo urzędów – beneficjentów projektu – zaprezentowało swoje osiągnięcia, zmiany jakie wprowadzono oraz perspektywy kontynuowania działań doskonalących w przyszłości i dalszej współpracy między urzędami.

Wydania: