AGROREG - 20 lat minęło...

Autor: 
Mirosław Awiżeń
agroreg.jpg

Tak, to już 20 lat „AGROREGU" na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Warto było uczcić tę okrągłą datę uroczystością, ale przecież „Agroreg” nie od świętowania. Więc i na tej uroczystości nie obyło się bez wykładów.
O merytoryczną część spotkania zadbał prezes Jerzy Dudzik i - jak powiedział: świętowanie świętowaniem, a i przy tej okazji można czegoś się nauczyć, przypomnieć sobie czy też utrwalić. Można było (i należało) wysłuchać prof. Mariana Nogę który ogromnie ciekawie mówił o perspektywach rozwoju przedsiębiorstw (również polskich) w kontekście skutków kryzysu finansowego, a prof. Marek Kozak dobitnie wskazywał na zasadność istnienia Agencji Rozwoju Regionalnego w zakresie właśnie rozwoju regionalnego. Czynny udział w rozwinięciu tej koncepcji miał kolejny prelegent dr Zbigniew Kulas zapoznając zebranych z koncepcją rozwoju regionu noworudzkiego. Nic starego, nic, co zbyt energo, czasochłonne..... o Innowacjach w parkach przemysłowych i roli technologii informacyjnych w kształtowaniu rozwoju regionu to kolejne wykłady pp. dr Bronisławy Kowalak i Tomasza Białobłockiego. Bez kapitału nie ma innowacji - to kolejne wystąpienie prof. Tadeusza Zaborowskiego.....
Ale wracajmy do uroczystości: Po dyskusji obiad - naprawdę smaczny, a potem część artystyczna - czyli znowu klasa: Alicja Majewska - Włodzimierz Korcz. Reklamować tych Państwa nie trzeba. Dobrze, że na te roboczo-uroczyste spotkanie przybyły prawie wszystkie osobistości, od których zależy rozwój Ziemi Kłodzkiej na czele ze Starostą Kłodzkim.
Zsumowano te minione już 20 lat niezaprzeczalnego dorobku „AGROREGU S.A.” ale trzeba patrzeć w przyszłość: - co przed „AGROREGIEM”? - mówi dr Zbigniew Kulas: - zidentyfikować i zdefiniować strategiczne obszary subregionu w zakresie biznesu, edukacji, rekreacji i turystyki, a także w obszarze społecznym, - realizacja strategii zrównoważonego rozwoju Subregionu (szczególnie Ziemi Kłodzkiej), - współpraca samorządów w realizacji wspólnych przedsięwzięć, - współpraca z ośrodkami akademickimi, a także z Centrum Biznesu i Innowacji oraz wspólna realizacja projektów z tymi ośrodkami. Bardzo ważną sprawą jest zidentyfikowanie obszarów zaniedbań, ale to zadanie musimy zrealizować (aby te obszary zlikwidować) tylko pod warunkiem współdziałania wszystkich podmiotów subregionu (Ziemi Kłodzkiej). A więc sporo pracy przed „AGROREGIEM S.A.” Poświętowaliśmy - teraz znów czas na efektywną pracę.

Wydania: