Z planu filmowego w Bystrzycy Kłodzkiej i okolicy

Autor: 
Grzegorz Szczygieł
uzdrowisko11_2011.jpg

W dniach 25-29 lipca 2011r., na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, kręcone były ujęcia filmowe na potrzeby produkcji filmu dokumentalnego o naszym regionie.
Pracy było co niemiara, ponieważ w kręconych ujęciach udział brało kilkudziesięciu statystów, grających postaci z różnych epok. Wszystko to wiązało się z odpowiednią charakteryzacją oraz dostosowaniem (często kompleksowym) planu filmowego do czasów, w których poszczególne sceny były umiejscowione. I tak w naszym mieście oraz okolicy pojawiły się m.in. wojska francuskie z XIX w., lisowczycy z XVII w., a nawet faszyści i wojska radzieckie (z czołgiem na czele).
Wymagało to wiele pracy, zaangażowania i... cierpliwości. Cierpliwości nie tylko ekipy filmowej ale także i mieszkańców, którzy zmuszeni byli często omijać zamknięte na czas realizacji ujęć odcinki ulic. Jednak dzięki znakomitej współpracy mieszkańców oraz firm i instytucji całość przebiegała w miarę szybko i sprawnie, co już niedługo - mamy nadzieję - zaowocuje doskonałą promocją naszej gminy w postaci filmu fabularno-dokumentalnego.
Zważywszy na trud oraz wkład poniesiony na rzecz powyższego przedsięwzięcia pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za współpracę przy realizacji ujęć dla:
* Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku,
* Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku,
* Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej,
* Straży Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej,
* Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku,
* Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bystrzycy Kłodzkiej
* OSP w Starym Waliszowie,
* Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku,
* Pana Jacka Jędrzejczaka, kierownika firmy Budostal-8 S.A.,
* Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej,
* Pani Renaty Feduń (basen kąpielowy w Bystrzycy Kłodzkiej),
* radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej - Arturowi Pokorze oraz Jerzemu Klajn,
* Klubu “Reeves” w Bystrzycy Kłodzkiej,
* wszystkich osób, w szczególności statystom, którzy brali czynny udział podczas kręcenia kadrów.
Specjalne podziękowania kierujemy do osób, których domostwa bądź firmy znajdowały się w okolicy Placu Szpitalnego, ul. Międzyleśnej i Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej. To właśnie ten rejon stanowił swoiste “centrum” filmowe, co wiązało się z licznymi utrudnieniami i niedogodnościami dla najbliższej społeczności. Dzięki Państwa zrozumieniu realizacja ujęć mogła być przeprowadzona w naszym mieście, przyczyniając się do propagowania walorów Bystrzycy Kłodzkiej za pomocą multimediów.
Nakręcony materiał stanowić będzie część powstającego multimedialnego pakietu edukacyjnego “Dolny Śląsk pełen historii”, natomiast data emisji materiału na łamach telewizji zostanie poznana pod koniec bieżącego roku.

Wydania: