Pierwsza kapliczka polowa pw. Jana Pawła II w Kotlinie Kłodzkiej

Autor: 
Stanisław Tarchała
ponikwa2.jpg

W dniu 26.07.2011 ks. kanonik Aleksander Trojan, proboszcz Parafii św. Jerzego w Długopolu Dolnym poświęcił podniesioną z ruin kapliczkę Św. Anny w Ponikwie nadając jej dodatkowe wezwanie bł.Jana Pawła II. Historia powstania kapliczki oraz jej dokładny wiek nie jest znany. Powstała zapewne z potrzeby serca lub jako wotum dziękczynne za otrzymane łaski przez przedwojennego mieszkańca Ponikwy. Niestety historia obeszła się z obiektem tak jak z wieloma podobnymi znakami wiary ludzi mieszkających na terenach tzw. Ziem Odzyskanych okrutnie. Dobrze jednak, że znajdują się ludzie, którzy chcą odwrócić bieg historii i odbudowywać te proste ale jakże wymowne w swoim znaczeniu skarby ludowej kultury i wiary. Kapliczka św. Anny w Ponikwie miała szczęście, że znaleźli się właśnie tacy ludzie, którzy postanowili przywrócić ją do dawnej świetności, a byli to ks.
A. Trojan i miejscowa radna- pani Władysława Płoch. To oni zorganizowali fundusze pozyskane m.in z Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz z ofiarności mieszkańców Ponikwy a także zorganizowali grupę miejscowych majstrów budowlanych panów: Andrzeja Dziubę, Dawida Wróblewskiego, Ryszarda Kotwicę, Krzysztofa Janika i innych mieszkańców, którzy odbudowali kapliczkę. Umieszczono w niej, poza figurką św. Anny, zakupiony z okazji beatyfikacji obraz Jana Pawła II, nadając jednocześnie kapliczce jako pierwszej w Kotlinie Kłodzkiej dodatkowe wezwanie błogosławionego Jana Pawła II. W uroczystości poświęcenia kapliczki po jej restauracji udział wzięli oprócz inicjatorów jej odnowienia pani wiceburmistrz Beata Hucaluk-Szpanier, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka pan Andrzej Wziątek, który jak powszechnie wiadomo jest niestrudzonym restauratorem kapliczek, kościółków i podobnych zabytków w Gminie Bystrzyca Kłodzka. Przybyło również kilku radnych Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz wykonawcy prac restauracyjnych i mieszkańcy wsi Ponikwa. Ciesząc się, że kolejny obiekt sakralny Kotliny Kłodzkiej został uratowany od całkowitej degradacji wyrażę nadzieję, że podobny los spotka kolejne tego typu zabytki na naszym terenie. Daje to niewątpliwie dobre świadectwo właściwego rozumienia historii i wiary aktualnych mieszkańców Kotliny Kłodzkiej - zwanej także zakątkiem Pana Boga. Dodam jeszcze na zakończenie, że kapliczka znajduje się przy drodze z Długopola Zdroju do Wyszek około 500m w górę od kościoła pw. św. Józefa w Ponikwie, a dojście do niej umożliwia wyremontowany most przy okazji jej odnowienia nad Ponikiem.

Wydania: