Nadzwyczajne spotkanie radnych

Autor: 
TimeOut

W środę 27 lipca, odbyła się nadzwyczajna sesja rady miejskiej. Powodem spotkania noworudzkich rajców była konieczność przeprowadzenia zmian w budżecie, w celu optymalnego wykorzystania otrzymanych środków zewnętrznych. Pomimo okresu urlopowego, radni stawili się w komplecie, gotowi do głosowania nad projektami uchwał.
Zmiany dotyczyły m.in. promessy (776 tys. zł); otrzymanej w dniu 20 lipca br. - przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W wyniku konieczności wykorzystania otrzymanych środków w roku bieżącym, radni pozytywnie zaopiniowali projekt remontu ulic: Młyńskiej (89 tys.), Pionierów (298 tys.), Ugory (89 tys.), Debry (68 tys.) oraz Orkana (232 tys.)
Ponadto w wyniku zwiększenia subwencji oświatowej, podczas wakacji przeprowadzone zostaną remonty poszczególnych szkół:
- Gimanzjum Nr 1; remont dachu (160 tys. zł)
- Szkłoła Podstawowa Nr 7; remont dachu i sufitu sali gimnastycznej (50 tys. zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 2; odnowienie placu przed “dolnym” budynkiem. (40 tys. zł)
W wyniku konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, zwiększono kwotę wydatków w zadaniach dot. przebudowy ul. Reymonta(800 zł.)oraz ul. Kasztanowej(13 tys. zł).
Pozostałe zmiany “budżetowe” przyniosły zwiększenie dochodów z tyt. pobierania opłat cmentarnych o kwotę
90 tys. zł.
Po stronie wydatków zapisano m.in: remont pomieszczeń przy ul. Cmentarnej 26 -60.000 zł (z przeznaczeniem na biuro administratora cmentarza), oraz udział własny w remoncie ulic: Młyńskiej(5.500zł) i Pionierów(4.646 zł).

Wydania: