Dolnośląski certyfikat gospodarczy dla Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich SA

Autor: 
Ewa Wróbel
wróbel1.jpg

Kapituła przyznająca certyfikaty pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego po raz kolejny wyróżniła Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym (DCG)
Wyróżnienie jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej, przyznawanym przedsiębiorstwom przez Województwo Dolnośląskie. Przyznawane jest podmiotom gospodarczym, które poprzez swoją działalność, wnoszą istotny wkład w rozwój regionu, tworzenie rynku pracy oraz stanowiącym wizytówkę innowacyjności i nowoczesności.
Idea Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych wzorowana jest na znanych międzynarodowych nagrodach gospodarczych, wychodząc naprzeciw dążeniom do integracji regionalnej, wzrostu gospodarczego i rozwoju rynku pracy poprzez promowanie przedsiębiorstw i tworzenie korzystnych warunków ich rozwoju.
DCG to również system promocji przedsiębiorców dolnośląskich i ich produktów. Pobudza aktywność gospodarczą, propaguje dobre wzorce biznesowe i kreuje wizerunek Dolnego Śląska jako regionu przychylnego przedsiębiorczości.
Podczas weryfikacji i oceny przedsiębiorstw brane są pod uwagę kryteria jakościowe, ekonomiczne, pracownicze i społeczne. Laureat DCG musi legitymować się pozytywnymi wskaźnikami ekonomicznymi aktualnymi i prognozowanymi, terminowo regulować zobowiązania finansowe i podatkowe, wykazywać wzrost produktywności, stosować zasady etyki i uczciwej konkurencji, a także wspierać lokalny rynek pracy. Kapituła oceniała także pozycję firmy na rynkach lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych, innowacyjność i realizowane inwestycje prorozwojowe, oraz dokonania firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. Pod uwagę brane były także: stopień realizacji wymagań z zakresu ochrony środowiska, aktywność w działalności prospołecznej na rzecz lokalnych środowisk oraz działania na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
Wręczenie Certyfikatu odbyło się 13 lipca 2011 roku podczas uroczystej Gali w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Nagrodę z rąk Marszałka Województwa odebrała w imieniu Spółki pani Kamila Kasprzak kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu NZOZ ZUK SA.

Wydania: