Najlepsze lokalne inicjatywy w powiecie

Autor: 
inf. Marta Zilbert

W 2011 roku odbyła się już siódma edycja powiatowego konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”, który organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Do udziału w konkursie zostały zaproszone wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie powiatu kłodzkiego. Na wsparcie interesujących i ważnych dla lokalnych społeczności przedsięwzięć i, co ważne, powstałych z inicjatywy mieszkańców obszarów wiejskich i obejmujących swoim zasięgiem miejscowości należące do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, przeznaczono w tym roku 16 tys. zł. Dofinansowanie dostało 12 projektów – z Długopola-Zdroju, Lasówki, Wilkanowa, Starego Wielisławia, Krosnowic, Wojborza, Kątów Bystrzyckich, Dolnika, Potoczka, Ludwikowic Kł., Ścinawki Dln. i Stronia Śląskiego-Wsi. Wszystkie z nich mają na celu integrację lokalnej społeczności i będą służyć rekreacji, aktywności dzieci lub zabawom i zajęciom sportowym.

Wydania: