Miejski Zespół Szkół informuje

Autor: 
Tomasz Łukaszczyk
2.jpg

PO RAZ DZIEWIĄTY POWIATOWY KONKURS J. ANGIELSKIEGO dla gimnazjów powiatu kłodzkiego. PO RAZ TRZECI POWIATOWY KONKURS J. ANGIELSKIEGO dla szkół podstawowych powiatu kłodzkiego
Idea konkursów języka angielskiego organizowanych w Gimnazjum nr 2 w Kłodzku, a obecnie kontynuowanych w Miejskim Zespole Szkół, rozwija się systematycznie. Odbyło się już dziewięć corocznych konkursów powiatowych dla szkół gimnazjalnych i po raz trzeci – konkurs powiatowy dla szkół podstawowych. Zapotrzebowanie na tego typu konkursy jest ogromne. Już na etapie szkolnym rywalizacja o prawo reprezentowania swoich szkół jest bardzo silna. Trzeba sobie oczywiście zdawać sprawę z tego, że nie są to konkursy dla przeciętnych uczniów, zresztą jak większość konkursów. Jednym z głównych zamysłów tego projektu był fakt, że istnieje niemal w każdej szkole grupa uczniów bardzo zdolnych.
W swoich szkołach powoli „siadali na laurach”, stając się ofiarami swoich zdolności. Żadne metody nie motywują ich do podwyższania swoich umiejętności. Zderzenie z osobami podobnymi do nich może – w moim przekonaniu – zdziałać to, czego nie udaje się dotychczasowymi sposobami. I faktycznie – zdrowa rywalizacja okazuje się najlepszym środkiem motywującym do mozolnej pracy.
Pierwsze wydarzenie to dziewiąta (IX) z kolei edycja powiatowego konkursu języka angielskiego dla uczniów gimnazjów, który się odbył 24.05.2011 r. Przybyłych uczniów oraz nauczycieli powitała i otworzyła konkurs pani Iwona Sarkowska, dyrektor MZS w Kłodzku. Wzięło w nim udział 22 uczniów z 11 gimnazjów, którzy byli oceniani przez 12 jurorów. Najlepsi zajęli następujące nagrodzone miejsca:
1. Eryk Ryncarz Gimnazjum nr 1 w Kłodzku.
2. Patryk Ryncarz Gimnazjum nr 1 w Kłodzku
3. Janusz Lignarski Gimnazjum w Stroniu Śląskim.
4. Karolina Pytel MZS Gimnazjum nr 2 w Kłodzku.
5. Agata Fałkowska MZS Gimnazjum nr 2 w Kłodzku.
6. Dagmara Buksak Publiczne Gimnazjum w Lewinie Kłodzkim.
Drugie wydarzenie to trzecia (III) edycja powiatowego konkursu dla uczniów szkół podstawowych, w którym w tym roku wzięło udział tylko 5 podstawówek. Niestety, był to termin wycieczek, „zielonych szkół” i innych wyjazdów. W związku z tym nie pojawiło się wiele szkół, które w zeszłym roku tak licznie przybyły na to święto języka angielskiego. Do finału powiatowego, który odbył się 25.05.2011 r., zakwalifikowało się 11 uczniów. Finalistami zaś konkursu zostali:
1. Weronika Staniul SP nr 2 w Polanicy – Zdroju.
2. Michał Gancarczyk MZS SP 7 w Kłodzku.
3. Alicja Borszowska MZS SP 7 w Kłodzku
Konkurs miał podobny charakter jak ten dla gimnazjalistów. Pierwsze zadanie to jednokrotne wysłuchanie i zapisanie kilku przeliterowanych słów, składających się z kilkudziesięciu liter, wielocyfrowych liczb, godzin i dat. Drugie zadanie w przypadku szkół podstawowych to losowo wybrana ustna dwuminutowa prezentacja jednego z poniższych tematów: opowiedz o tym, co robiłe(a)ś podczas zeszłych wakacji lub jakie są Twoje plany na najbliższe wakacje. Natomiast dla gimnazjów była to ustna prezentacja jednej z trzech (ponownie losowo wybranej) audycji internetowych ze strony: www.spotlightradio.net. Pierwszy temat dotyczył Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; drugi – sensowności noszenia mundurków szkolnych i wreszcie trzeci był o znaczeniu sprawności fizycznej w życiu człowieka. Zatem zadanie polegało na opowiedzeniu, o czym była mowa w audycji i wyrażeniu własnej opinii na dany temat. Potem było opisywanie obrazków i odpowiadanie na dwa pytania dotyczące obrazka – jak na maturze podstawowej.
Uczestnicy byli oceniani przez jury złożone z przybyłych nauczycieli j. angielskiego – opiekunów poszczególnych uczniów i wolontariuszkę z Wietnamu. Angliści z Miejskiego Zespołu Szkół – Tomasz Łukaszczyk we współpracy
z Dagmarą Górecką – przeprowadzili konkurs, odbył się on w nowoczesnym laboratorium językowym.
Podobnie jak w zeszłym roku wszystkie konkursy zostały sfilmowane – tym razem przez uczniów fakultetu humanistycznego. Materiał filmowy z konkursu będzie oczywiście doskonałą pamiątką, ale przede wszystkim posłuży w celach edukacyjnych i dalszej promocji tego konkursu, i mam taką nadzieję, że w przyszłym roku honorowy patronat nad konkursem obejmie kuratorium oświaty.
Myślę, że do wyobraźni Państwa przemówi to, że uczestnicy konkursu dla gimnazjów prezentowali poziom, który pozwoliłby im pomyślnie zdać maturę z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym.
Żywię nadzieję, że wspomniane konkursy nadal będą się rozwijać i znajdować życzliwych sponsorów. I tym optymistycznym akcentem …

Wydania: