Jerzykowice Małe i okolice

Autor: 
Marek Gałowski
29.VII - JerzykowiceM.jpg

Jerzykowice Małe to niewielka wieś położona na wysokości 590-610 m n.p.m., na północnych stokach Pańskiej Góry (772 m n.p.m.), wchodzącej w skład Gór Orlickich.
Wieś powstała w połowie XV w. w obrębie państewka homolskiego (w Królestwie Czeskim). Tradycja przypisuje założenie Jerzykowic Małych królowi Jerzemu z Podiebradów. W 1477 r. osada Jerzikovec Maly przeszła wraz z państewkiem homolskim do Hrabstwa Kłodzkiego. Po likwidacji państewka były własnością kamery śląskiej, następnie w składzie klucza jeleniowskiego. Do połowy XIX w. większość mieszkańców zajmowała się tkactwem chałupniczym, później dominowało rolnictwo. Pod koniec XIX w. wieś nieco się ożywiła dzięki rozwojowi turystyki - wiódł tędy szlak z Lewina Kłodzkiego na Pańską Górę, Kozią Halę i dalej na Orlicę. Najwięcej mieszkańców zanotowano w 1840 r. - 76 osób. Po wojnie wieś zaczęła się wyludniać ze względu na niesprzyjające warunki glebowo-klimatyczne. Obecnie jest tu tylko kilka gospodarstw. Okolice są bardzo malownicze, ale niestety pomijane przez turystów. W okolicy przebiega, i Jerzykowice Małe omija, zielony szlak turystyczny: Lewin - Taszów - Kocioł - Miejski Lasek - Zimne Wody - Kozia Hala.

Wydania: