5-lecie klubu HDK

Autor: 
Stefan Remont

W dn. 10.06.2011 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „U Anny” w Łężycach Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi przy PKP w Kłodzku zorganizował jubileusz 5-lecia Klubu SHDK RP i obchody Światowego Dnia Honorowego Krwiodawstwa, bo przecież w Honorowym Krwiodawstwie jesteśmy już 37 lat.
Na Akademię przybyli zaproszeniu goście: wiceminister zdrowia Jakub Szulc, członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Krzysztof Baldy, burmistrz Dusznik Zdroju Andrzej Rymarczyk, przew. Rady Rejonowej Klubów HDK-PCK w Kłodzku Tadeusz Szęłega, Przedstawicielka Wójta Gminy Kłodzko, ks. proboszcz z parafii św. Jana Chrzciciela ze Szczytnej Piotr Lipski, dyrektor MOK w Dusznikach Rafał Greszta, Członkowie Rady Krajowej SHDK RP i wiele delegacji klubów zrzeszonych w strukturach SHDK i PCK, uczestniczyły również poczty sztandarowe z Klubu HDK-PCK Lubonianka z Lubonia i z Klubu HDK-PCK przy PKP w Kłodzku. Po powitaniu gości i odczytaniu sprawozdania przez prezesa Klubu Stefana Remonta przystąpiono do wręczania odznaczeń Zasłużonym Dawcom Krwi. Postanowieniem z 14.12.2010 r. i 16.05.2011 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi wymienionym osobom: Berczyński Andrzej, Nussbaum Ryszard, Rudaniecki Kazimierz. Z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego odznaczenia wręczał członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Krzysztof Baldy. Po raz pierwszy Krzyż Zasługi otrzymali: Cena Stanisław, Nowakowski Jan, Neumann Krzysztof, Różycki Eugeniusz. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: Bortnik Marek, Boszko Jan, Brożek Zbigniew, Cieluch Mariusz, Dyrlaga Mieczysław, Kocoń Eugeniusz, Kołek Henryk, Krawiec Tadeusz, Oberda Małgorzata, Samborski Andrzej Żupański Krzysztof. Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: Czamarczań Bogusław i Kaczmarczyk Grzegorz. Minister Zdrowia wyróżnił Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi odznaką Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu a otrzymali je: Boszko Jan, Kołek Henryk, Krawiec Tadeusz, Neumann Krzysztof, Oberda Małgorzata, Remont Janina, Rudaniecki Kazimierz. Minister Zdrowia wyróżnił także Honorowych Dawców Krwi odznaką honorową Za zasługi dla Ochrony Zdrowia następujące osoby: Cieluch Mariusz, Kaczmarczyk Grzegorz, Kiełbasa Tomasz, Nussbaum Ryszard, Sendrowska Zofia, Wawrzyniak Ryszard, Włodarczyk Fryderyk, Zakrzewska Barbara, Zawadzki Ryszard. Aktu dekoracji dokonał wiceminister Jakub Szulc.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej nadał w uznaniu zasług za działalność społeczno-statutową i osobiste zaangażowanie odznakę Zasłużony Działacz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP następującym osobom: Brożek Zbigniew, Berczyńska Teresa, Czamarczan Bogusław, Gogola Wanda, Kaczmarczyk Grzegorz, Rudaniecka Marzena, Tucholska Barbara, Żupański Krzysztof -a aktu dekoracji dokonał członek RK SHDK RP Stefan Remont. Zarząd Główny SHDK RP nadał w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny - bezinteresowne, długoletnie oddawanie krwi odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia Oberdzie Arturowi, II stopnia Kiełbasie Tomaszowi, III stopnia Agnieszce Łosiak i Agnieszcze Wawszczyk - aktu dekoracji dokonał członek Rady Krajowej SHDK RP Kazimierz Rudaniecki. Kapituła Orderu św. Maksymiliana Maria Kolbe nadała srebrne Ordery św. Maksymiliana Maria Kolbe a otrzymali je: Halina Kocoń, ks. Piotr Lipski i Jarosław Wawszczyk a aktu dekoracji dokonał przewodniczący Kapituły Marian Mizera.
Po wyprowadzeniu Pocztów Sztandarowych był poczęstunek a Krwiodawcy bawili się do późnych godzin wieczornych.

Wydania: